-  

Cự Giải (92%)Thiên Yết (92%)Kim Ngưu (90%)Song Ngư (89%)Sư Tử (85%)Thiên Bình (78%)Ma Kết (65%)Bạch Dương (45%)Xử Nữ (40%)Thủy Bình (28%)Song Tử (20%)Nhân Mã (15%)

Tôi là của tôi, You cũng là của tôi !!

*

 

 

<12 chòm sao ai là “vua ghen” trong các vua ghen>

Thiên Bình Sư Tử ★★Song Tử ★★Ma Kết ★★Nhân Mã ★★★Bạch Dương ★★★Thủy Bình ★★★Song Ngư ★★★★Kim Ngưu ★★★★Xử Nữ ★★★★Thiên Yết ★★★★Cự Giải ★★★★★

Ghen là gia vị không thể thiếu trong tình yêu