Auto click nox âm dương sư

  -  

Tải về Auto Onmyoji:​

Link Auto: https://biolink.com.vn/auto-onmyoji​ - Cũ hơn: Onmyoji bot For Global > Chạy file ui.exe để bắt đầu sử dụng Môi trường làm việc Onmyoji steam độ phân giải mặc định. Độ phân giải giả lập Nox (1136x640) ; Hệ thống win 10, màn hình (1920x1080). Công cụ có thể chạy nền nhưng Không thể bị thu nhỏ. Chức năng đang có: - Ngự hồn, Thức tỉnh, Tham sân si, Fallen sun - Phá kết giới - Farm hột chỉ quái EXP. Tự thay food. Giao diện UI:


Bạn đang xem: Auto click nox âm dương sư

*
*
*
*

Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji - Cộng đồng Nhật Ký Thủ Thuật


Auto trên Sandbox
Để tăng cường hơn nữa chống chặn, cá nhân tôi khuyên bạn nên sử dụng hộp cát để chạy ứng dụng Onmyoji, điều này có thể ngăn nhà phát hành phát hiện quá trình (can thiệp) một cách hiệu quả. Sau đây là phần giới thiệu về phần mềm Sandbox
"Sandbox là một loại phần mềm bảo mật có thể đưa chương trình vào hộp cát để chạy, do đó tất cả các tệp và đăng ký được tạo, sửa đổi và xóa sẽ được chuyển hướng bằng ảo hóa, có nghĩa là tất cả các hoạt động là ảo, tệp thực và Sổ đăng ký sẽ không được thay đổi. "


Xem thêm: Cách Chơi Game Trên Bluestacks Không Lag, Giật, Security Check

"Đồng thời, theo như tôi biết, cơ chế bảo vệ của một số trò chơi đòi hỏi phải có thẩm quyền hành chính. Nếu không có cơ quan hành chính, việc sử dụng sẽ thoải mái hơn."
Phần mềm Sandbox tôi khuyên dùng Sandboxie, đây là mã nguồn mở, nhỏ và miễn phí, sau đó đưa ứng dụng khách vào hộp cát để chạy. 1. Nhấp chuột phải vào Sandbox DefaultBox và thực hiện các thay đổi sau.
Tiếp theo, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi, nhấp chuột phải vào hộp cát mặc định, chọn đường dẫn trò chơi chạy và bắt đầu trò chơi. Kết quả: Cửa sổ game phải là Onmyoji View attachment 223


Xem thêm: ✅ Những Trò Chơi Nguy Hiểm Nhất, 10 Trò Chơi Nguy Hiểm Nhất Hành Tinh

######Thông số chung###### #client Nền tảng hoạt động: 0 phiên bản steam, 1 giả lập client = 0 #run_section Chạy script: 0- Ngự hồn; 1- Thức tỉnh; 2- thám hiểm run_section = 0 #run_mode Chế độ vận hành Ngự: 0 cá nhân, 1 người lái xe, 2 hành khách, 3 mở đội run_mode = 0 #max_times Số lượng trò chơi tối đa: 0 không giới hạn; số lần khác max_times = 0 #end_operation Hoạt động sau khi kết thúc: 0-Đóng kịch bản sau khi kết thúc; 1-Đóng kịch bản và trò chơi sau khi kết thúc end_operation = 0 ######Thông số Ngự##### #run_submode Script cụ thể: 0-ngự hồn, 1-tham sân si, 2-Himiko run_submode = 0 #mitama_team_mark Đánh dấu team 0-không đánh dấu; 1 đánh dấu shikigami đầu tiên, 2 ~ 5, v.v. mitama_team_mark = 0 ######Thông số bảo vệ###### #watchdog_enable Có tự động đóng Onmyoji theo thời gian hay không: True-Có; False-Không watchdog_enable = True #max_win_time Thời gian chờ màn hình (giây) max_win_time = 100 #max_op_time Thời gian chờ hoạt động (giây) Nên tăng lên 50-100 thay vì 20s. max_op_time = 20 #######Các thông số thám hiểm###### #explore_mode Chế độ khám phá: 0 cá nhân; 1- đội trưởng; 2- người chơi; 3- Đội explore_mode = 0 #Thay đổi cài đặt food: 1 trái, 2 giữa, 3 phải, 4 phía sau trái, 5 phía sau phải, tương tự bên dưới gouliang = <2, 3> gouliang_b = <> #fight_boss_enable Có đánh BOSS sau khi kết thúc hay không: True-Có; False-Không fight_boss_enable = False #slide_shikigami Việc thay đổi food có phải là thanh tiến trình kéo và thả hay không: True-Có; False-Không slide_shikigami = True #slide_shikigami_progress Vị trí thanh tiến trình (phần trăm) slide_shikigami_progress = 10 #change_shikigami Thay thế food: 0-nguyên liệu, 1-N; 2-R change_shikigami = 1 ######Thông số gỡ lỗi###### #debug_enable Có bật chế độ gỡ lỗi hay không: True-Có; False-Không debug_enable = False