Bảng ngọc bổ trợ cho sp tank hỗ trợ mùa mới chuẩn nhất lmht

  -  

Bảng ngọc bổ trợ Support giành cho các tướng tá cung ứng đường bên dưới, cùng với gần như viên ngọc tái tổng hợp mang đến địa chỉ đều tướng tá đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổng hợp chuyên sử dụng, nhằm mục tiêu giúp cho phần lớn vị tướng đi hỗ trợ đẩy mạnh buổi tối đa sức khỏe của chính mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ mang đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Bard bạo dạn nhất

*

Đã bao gồm bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải new này

Blitzcrank

Bảng ngọc hỗ trợ đến Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ đến Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ cung ứng đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Leona

*

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ đến Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgamãng cầu to gan lớn mật nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất để đồng đội tđê mê khảo

Pyke

Bảng ngọc hỗ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Sona

*

Soraka

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành cho những tướng mạo, siêng đi hỗ trợ cho xạ thủ ở con đường bên dưới vượt trội nhất nhằm rất nhiều người hoàn toàn có thể dùng làm leo Rank xếp thứ hạng.