Booty Là Gì

  -  
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Động từ3 Chuim ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinch tế3.6 Địa chất4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /bʌt/

Thông dụng

Danh từ

Gốc (cây); cội cuống (lá); báng (súng); đầu cố gắng, đầu cán (roi, gậy...) Mẩu thuốc lá (hút còn lại) Cá bản thân giẹp (như) lờn bơn... ( số nhiều) tviviancosmetics.vn bình phun Trường bắn; bia phun với ụ khu đất sau bia Người có tác dụng trò cười; đích có tác dụng trò cườilớn be the butt of the whole schoollà trò đùa cho tất cả trường Cái húc, mẫu húc đầuto lớn come full butt against...húc đầu vào... (thông tục) mông đít

Động từ

Húc vào; húc đầu vàolớn butt a man in the stomachhúc nguồn vào bụng ai Đâm vào, đâm sầm vàolớn butt against a treeđâm sầm phải một cái câykhổng lồ butt in(thông tục) xen vào; nói xen vào; can thiệp vàoto butt in a conversationxen vào câu chuyện

Chuim ngành

Cơ - Điện tử

Mặt đầu mút, sự đối đỉnh, sự nối đối tiếp

Cơ khí và công trình

lát đệm nối đầu nối đối tiếpbutt-to-buttsự nối đối tiếp khía cạnh đầu mút

Xây dựng

húc nối đầu tiếp đầu sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh sự gần cạnh côn trùng sự nối đối tiếp

Kỹ thuật bình thường

tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cạnh bên mốibutt platetnóng đệm liền kề mốibutt seam weldinghàn lăn sát mốibutt seam weldingsự hàn nối gần kề mốibutt striptấm nối cạnh bên mốibutt weldinghàn sát mốibutt weldingsự hàn ngay cạnh mốibutt-welding machinevật dụng hàn nối (gần cạnh mối)flash butt weldinghàn sát côn trùng vày chớp sángresistance butt weldingsự hàn năng lượng điện trsinh hoạt gần cạnh mốiresistance butt-weldinghàn năng lượng điện tử gần kề mốislow butt weldinghàn liền kề côn trùng chậmsteel plate butt-welding machinemáy hàn tấm gần cạnh mốiupphối butt weldinghàn chồn gần kề mối nối chữ T nối đối đầu và cạnh tranh nút phương diện tiếp giáp sự nối sự tiếp vòng (treo)

Kinh tế

thùng thùng (rượu) một số loại cực lớn thùng ba-ric thùng đựng rượu thùng tô-nô

Địa chất

đoạn mút ít hoặc vệt lỗ mìn còn sót lại ở gương sau thời điểm nổ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbase , bottom , edge , extremity , fag end , foot , fundament , haft , handle , hilt , shank , stochồng , stub , stump , tail , tip , chump * , clay pigeon , derision , dupe * , easy mark * , fall guy , fool , goat , jestee , joke , laughingstoông xã , mark , patsy , pigeon * , sap , thiết lập , sitting duck * , softie , subject , sucker , target , turkey , victyên ổn , cancer stiông chồng , cig , coffin nail , fag , smoke * , tobacteo , shove , thrust , jest , mockery , gull , lamb , pushover , fragment , ort , scrap , shard verbbatter , buchồng , buffet , bump , bunt , collide , gore , hook , horn , jab , knoông xã , poke , prod , punch , push , ram , run into , shove sầu , smack , strike , thrust , toss , abut , border , bound , communicate , join , jut , meet , neighbor , project , protrude , verge , touch , adjoin , behind , bottom , buttocks , cart , cask , cigar , cigarette , derriere , end , fanny , flounder , goat , head , hinge , in , joint , jolt , patsy , rump , shaft , stub , stump , sucker , target , tush , victyên Cơ - năng lượng điện tử, Cơ khí và công trình, Kinh tế, Kỹ thuật tầm thường, Thông dụng, Từ điển đồng nghĩa giờ đồng hồ anh, Xây dựng,