Commitment Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Commitment là gì

*
*
*

commitment
*

commitment /kə"mitmənt/ danh từ (như) committal trát bắt giam sự phạm (tội...) (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chuyển (quân) đi đánh
Lĩnh vực: y họcsự câu thúc một bệnh nhân tâm thầncommitment coordinatorfan điều pân hận xác nhậntransaction commitmentsự cam đoan giao dịchđiều ràng buộcgiao kếtkhoản chi phí buộc phải trảlời cam kếtlới hứalời hứasự bảo bệnh (cấm nỗ lực, cụ chấp)sự giao ướcas per business commitmenttheo nhiệm vụ tmùi hương mạiblanket commitment requestthử dùng bỏ ra chung một lầnblanket commitment requestđề nghị trả trọncommitment feephí cam kếtcommitment of fundssự khẳng định về vốncommitment requestyên cầu cam kết các khoản bỏ ra phícommitment requestkinh nghiệm dấn trảcommitment valuequý hiếm giao ướccommitment valuegiá trị ước địnhfirm commitmentcam kết ngừng khoátheavy commitmentcó nhiều đối kháng đặt hàng trong tay đợi giaoletter of commitmentthỏng cam kếtletter of commitmenttlỗi giước ao (trả tiền)purchase commitmentcam kết download hàngspecific commitment requestthưởng thức gimong muốn cụ thểstandby commitmentcam kết dự phòngtake-out commitmentcam kết mua đúc kết về sau (thiết lập tiền vay mượn nđính thêm hạn)

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Commitment

Cam kết Cam kết của một cửa hàng bảo đảm nhấn bảo hiểm một rủi ro như thế nào kia.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): commitment, commit, noncommittal, committed


*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Flat Fee Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Flat Cost Là Gì

*

*

commitment

Từ điển Collocation

commitment noun

1 willingness to give sầu time/energy to lớn sth

ADJ. absolute, complete, full, total | clear, deep, firm, genuine, great, passionate, real, serious, strong | continued, continuing, increased, increasing, lifelong, long-term, ongoing | general, open-ended | government, personal, professional, public | emotional, ideological, moral, political, religious

QUANT. degree, màn chơi

VERB + COMMITMENT give sầu, make The prime minister made a firm commitment to increasing spending on health. | demonstrate, display, show lớn demonstrate a commitment lớn human rights | lachồng | affirm, reaffirm | require Learning khổng lồ play the violin requires svào commitment. | gain The government has managed to lớn gain the commitment of employers lớn the scheme.

PREP. ~ on The government avoided giving any commitments on pensions. | ~ lớn his lifelong commitment to the socialist cause

PHRASES a lack of commitment

2 a responsibility

ADJ. big, considerable, major | binding | prior | international, overseas | business, domestic, family, financial, military, social, teaching, work

VERB + COMMITMENT have, take on I don"t want to lớn take on any more commitments. | fulfil, honour, meet She can"t meet her financial commitments. | get out of, wriggle out of He is trying to wriggle out of his various domestic commitments.

PREP.. ~ on lớn honour commitments on reduction of air pollution

3 agreeing khổng lồ use money/time/people for sth

ADJ. heavy a heavy commitment of capital

Từ điển WordNet


n.

an engagement by contract involving financial obligation

his business commitments took hyên to lớn London
Xem thêm: Innerhtml Là Gì - Thuộc Tính Innerhtml Trong Javascript

Bloomberg Financial Glossary

承担|已承担的开支|承担额|承担项目承担;已承担的开支;承担额;承担项目Describes a trader"s obligation khổng lồ accept or make delivery on a futures contract. Related: xuất hiện interest.

English Synonym và Antonym Dictionary

commitmentssyn.: allegiance committal committedness consignment dedication loyalty