CÔNG TY TNHH MTV TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:cửa hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên
English translation:One member limited liability company / One thành viên teo., Ltd
Entered by:This person is a viviancosmetics.vn Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a viviancosmetics.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen ThaiBạn đang xem: Công ty tnhh mtv tiếng anh là gì

01:37 Aug 5, 2008
Vietnamese lớn English translationsBus/Financial - Business/Commerce (general) / Names
Vietnamese term or phrase: shop trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mọi người đáp án dùm chiếc term này lịch sự tiếng Anh cùng với.Tks
Non-logged-in visitorKudoZ activityQuestions: 2 (30 open)Answers: 0", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Kinny
One member limited liability company / One member teo., Ltd
Explanation:...........

*

This person is a viviancosmetics.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a viviancosmetics.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 10:02

Summary of answers provided
5 +2One thành viên limited liability company / One member co., LtdThis person is a viviancosmetics.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a viviancosmetics.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai


Xem thêm: Mạng Xã Hội Hahalolo Là Gì Mà Được Nhiều Người Tìm Kiếm Như Vậy?

*

*

*

*Xem thêm: Trò Chơi Đại Ca Ra Tù 10 - Chơi Game Đai Ca Ra Tu 10

*
Vietnamese