Deliverable Là Gì

  -  

Một deliverable (tạm dịch là giao phẩm) là bất kỳ sản phẩm, kết quả hoặc khả năng duy nhất và có thể kiểm chứng mà được yêu cầu tạo ra để hoàn thành một quy trình, giai đoạn hoặc dự án. Deliverables thường là kết quả của dự án và có thể bao gồm các thành phần của kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan). Kiểm soát thay đổi cần được áp dụng khi phiên bản đầu tiên của deliverable được hoàn thành. Việc kiểm soát nhiều phiên bản của một deliverable (ví dụ: tài liệu, phần mềm và khối xây dựng) được hỗ trợ bởi các công cụ và quy trình quản lý cấu hình (configuration management)


Một deliverable (giao phẩm) là một hàng hóa hoặc dịch vụ hữu hình hoặc vô hình được tạo ra do kết quả của một dự án mà dự định sẽ bàn giao cho khách hàng (cả khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài). Một deliverable có thể là một báo cáo, một tài liệu, một sản phẩm phần mềm, một bản nâng cấp máy chủ hoặc bất kỳ khối/tầng/phòng xây dựng nào khác của một dự án tổng thể. Một deliverable có thể bao gồm nhiều deliverable nhỏ hơn. Nó có thể là một kết quả cần đạt được (như “tập đoàn nói rằng việc có lãi trong năm nay là một deliverable”) hoặc là một đầu ra (như “deliverable của dự án này bao gồm một thiết bị điện tử chuyên dùng và phần mềm kiểm soát của nó”).

Bạn đang xem: Deliverable là gì

So sánh deliverable (giao phẩm) và milestone (cột mốc)

Một số deliverables phụ thuộc vào các deliverables khác cần được hoàn thành trước; điều này là phổ biến trong các dự án có nhiều cột mốc (milestone) liên tiếp. Một deliverable khác với một cột mốc dự án ở chỗ một cột mốc là thước đo tiến độ hướng tới đầu ra, trong khi deliverable là đầu ra được giao cho khách hàng hoặc nhà tài trợ. Đối với một dự án điển hình, một cột mốc có thể là sự hoàn thành của một thiết kế sản phẩm, trong khi deliverable có thể là sơ đồ kỹ thuật hoặc báo cáo thiết kế chi tiết của sản phẩm.

Trong các dự án kỹ thuật, deliverables có thể được phân loại thành phần cứng, phần mềm hoặc tài liệu thiết kế. Trong các nỗ lực hợp đồng, deliverable có thể đề cập đến một mục được yêu cầu cụ thể bởi các tài liệu hợp đồng, chẳng hạn như một mục trong danh sách yêu cầu dữ liệu hợp đồng hoặc được đề cập trong tuyên bố công việc.

Xem thêm: Download Game Songoku Offline 2011, Game 7 Viên Ngọc Rồng 2012 By Laurinesou, Tai

Một deliverable là một thứ được sản xuất hoặc cung cấp như là kết quả của một quá trình. Đầu vào của quá trình có thể là bất cứ điều gì, chẳng hạn như: Thông tin, Các tài liệu, Kế hoạch, Trang thiết bị, Tiền bạc, Phần mềm. Trong khi đầu ra có thể bao gồm: Tư vấn, Kế hoạch dự án, Công cụ, Ứng dụng, Phần mềm, Kết quả kiểm tra, Hợp đồng. Khi bạn đang sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình thực hiện dự án, sẽ có ngày đáo hạn cho việc giao hàng, cũng như các chỉ số hiệu suất chính cụ thể và có thể đo lường được, chẳng hạn như chất lượng hoặc số lượng.

Xem thêm: Isotonic Là Gì - Bạn Biết Gì Về Nước Uống Isotonic

Phân biệt giữa Projectdeliverables vs. Productdeliverables (giao phẩm dự án vs. giao phẩm sản phẩm)

Projectdeliverables bao gồm:

- Kế hoạch dự án

- Báo cáo

- Biên bản cuộc họp

Productdeliverables bao gồm:

- Phần cứng

- Phần mềm

- Ứng dụng

- Hợp đồng

- Kết quả đánh giá

Deliverables là thứ thúc đẩy sự thành công hay thất bại của mọi dự án, vì vậy điều quan trọng là phải biết chúng là gì trong tất cả các hình thức khác nhau.

Dòng chảy của Deliverables (Flow of ITTO)

"Deliverables" là output của Direct and Manage Project Work process; và "Deliverables" sẽ là input của Control Quality process (mũi tên số 1) để từ đó tạo ra output là "Verified deliverables". Lý do là vì Deliverables được tạo ra khi Thực thi dự án sẽ cần được Kiểm soát chất lượng (Control Quality) bởi đội nhóm;

"Verifed deliverables" sẽ là input của Validate Scope process (mũi tên số 2) để từ đó tạo ra output là "Accepted deliverables". Lý do là cần xác thực với khách hàng (Validate Scope);

"Accepted deliverables" là input của Close Project or Phase process (mũi tên số 3)để từ đó tạo ra "Final product, service or result transition"

*