Dilemma Là Gì

  -  

song đề, tình chũm khó xử, tình trạng cực nhọc xử là các phiên bản dịch bậc nhất của "dilemma" thành giờ đồng hồ viviancosmetics.vnệt. Câu dịch mẫu: Another economic trò chơi that may not be as well known as the prisoner"s dilemma ↔ Một trò chơi tài chính khác hoàn toàn có thể không khét tiếng như tuy vậy đề tù nhân


A circumstance in which a choice must be made between two or more alternatives that seem equally undesirable. <..>


Another economic trò chơi that may not be as well known as the prisoner's dilemma

Một trò chơi tài chính khác có thể không nổi tiếng như song đề tội phạm nhân


In that dilemma lies the central problem of democracy.

Vấn đề bao gồm của nền dân chủ lâm vào cảnh tình trạng nặng nề xử. .


*

*

*

The moral dilemma is lớn prevent big, bad things from happening, and that takes a sort of entrepreneurship & big thinking lớn manage.

Bạn đang xem: Dilemma là gì


Cái cực nhọc về mặt đạo đức ở đấy là làm sao ngăn ngừa những điều tệ hại, xấu xa xẩy ra bằng tư duy của một doanh nhân và sự nghĩ lớn trong bí quyết quản lý.
There is also an exploration of religious attitudes towards homosexuality, & the dilemma of religious homosexuals, torn between who they are và what they believe.
Ngoài ra cũng có một sự dò la về tôn giáo trước sự viviancosmetics.vnệc đồng tính, sự tới lui lưỡng nan của rất nhiều tín ngưỡng đồng tính, giằng xé giữa các viviancosmetics.vnệc họ là ai và họ tin vào dòng gì.
It propelled Mahathir to write his seminal work The Malay Dilemma, in which he posited a solution lớn Malaysia"s racial tensions based on aiding the Malays economically through an affirmative kích hoạt programme.
Điều này tác động Mahathir viviancosmetics.vnết tòa tháp The Malay Dilemma, trong các số ấy ông chỉ dẫn một giải pháp cho stress chủng tộc tại Malaysia dựa trên viviancosmetics.vnện trợ người Mã Lai về tài chính thông qua chương trình hành viviancosmetics.vn khẳng định.
So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers khổng lồ address the complex problem of programming ethics into machines, which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.
Vì thế các nhà phân tích những hệ thống tự động đang hợp tác với những triết gia để xác định vấn đề phức hợp khi chạy chương trình đạo đức mang lại máy móc, điều đó cho thấy thêm ngay cả phần lớn tình núm giả định cũng rất có thể xuất hiện tại trong thực tế.
Như một hệ quả, tầm nhìn của châu mỹ về sức phát triển của nền kinh tế CPhi bị đóng góp khung một cách sai lầm.
Doctors have khổng lồ ponder such dilemmas as: Should aggressive medical treatment sometimes be abandoned so that a patient can die with dignity?
Các bác bỏ sĩ phải suy xét về những tình trạng khó khăn xử như: gồm nên ngưng phương thức điều trị mà bệnh nhân không thích để bạn đó hoàn toàn có thể chết xứng cùng với phẩm bí quyết không?
Democracy is in trouble, no question about that, và it comes in part from a deep dilemma in which it is embedded.
Nền dân công ty đang gặp mặt nhiều rắc rối, không cần phải bàn cãi, và điều đó xuất phát một trong những phần từ tình trạng cực nhọc xử đã tất cả từ lâu.
And for two years, I struggled with the dilemma of waking up at 4:30 am on a Friday morning, driviviancosmetics.vnng khổng lồ the prison, getting down, gloved và scrubbed, ready to receive the body toàn thân of an executed prisoner, remove the organs and then transport these organs khổng lồ the recipient hospital & then graft the gift of life khổng lồ a recipient the same afternoon.
Và vào suốt nhì năm, tôi tranh đấu với tình chũm khó xử ấy, dậy vào mức 4 rưỡi từng sáng thiết bị Sáu, lái xe mang đến nhà tù, quỳ xuống, tay đeo găng và đã rửa sạch, sẵn sàng nhận zombie của một tử tù new hành hình, lấy những cơ quan rồi đem các cơ quan này tới bệnh viviancosmetics.vnện và rồi ghép món vàng của cuộc sống thường ngày này mang đến một bệnh nhân trong giờ chiều ngày hôm đó.
These authors look at several games including the prisoner"s dilemma, stag hunt, and the Nash bargaining trò chơi as proviviancosmetics.vnding an explanation for the emergence of attitudes about morality (see, e.g., Skyrms (1996, 2004) and Sober & Wilson (1999)).
Những tác giả này đã xem xét một số trong những trò chơi bao hàm Song đề tội nhân nhân, săn nai, và trò khoác cả của Nash như để cung ứng một lời lý giải về sự phát triển của những quan điểm về đạo đức(xem, e.g., Skyrms 1996, 2004; Sober cùng Wilson 1999).

Xem thêm: Chất Điểm Là Gì ? Các Phương Trình Của Chất Điểm Các Khái Niệm Cơ Bản


A frequent theme of her work, particularly eviviancosmetics.vndent in her early stories, has been the dilemmas of a girl coming of age và coming khổng lồ terms with her family và the small town she grew up in.
Một nhà đề liên tục trong thành tích của bà—đặc biệt cụ thể trong những truyện lúc đầu của bà—là tình nạm khó xử của một cô gái tới tuổi trưởng thành và cứng cáp và phải gật đầu đồng ý lề thói của mái ấm gia đình và của thị trấn nhỏ tuổi mà cô mập lên.
"Foolish" và "Dilemma" both stayed at number one for 10 weeks, the latter of which was non-consecutive.
"Foolish" cùng "Dilemma" cả hai đầy đủ đứng vững ở phần số một trong các 10 tuần, mặc dù không liên tiếp.
Joseph Smith cũng đã đối phó với cùng 1 sự lựa chọn tương tự một trong những thời kỳ thuở đầu của công viviancosmetics.vnệc phiên dịch Sách mang Môn.
Dilemma, that we"ll take about. The utility function is then a payoff function, which indicates as a function of all the actions that are played What"s the payoff for the different players?
Tiến thoái lưỡng nan, mà công ty chúng tôi sẽ đi về. Các tính năng tiện ích tiếp đến là một kết quả chức năng, trong các số ấy chỉ ra như là một chức năng của tất cả các hành động được chơi phần đa gì có các công dụng cho các cầu thủ không giống nhau?
If they could only agree, if they could only turn a prisoner"s dilemma into a different payoff matrix called an assurance game, they could proceed.
Chỉ khi họ có thể thỏa thuận, chỉ lúc họ rất có thể biến song đề tù hãm nhân thành một ma trận thưởng phạt không giống tên là trò đùa cam đoan, họ rất có thể tiến hành.
The Laotian leadership surviviancosmetics.vnved the dilemma by making slightly delayed pronouncements in support of viviancosmetics.vnetnam after some intraparty debate & by sharply reducing diplomatic relations with đài loan trung quốc to the chargé d"affaires level—without a full break.
Các nhà lãnh đạo Lào đang vượt qua nặng nề khăn bằng cách đưa ra các tuyên tía trì hoãn viviancosmetics.vnệc cung cấp viviancosmetics.vnệt phái nam sau một vài tranh ôm đồm trong nội cỗ Đảng, một mặt gấp rút giảm mức quan hệ nam nữ ngoại giao với china xuống cấp chargé d"affaires nhưng không hoàn toàn đổ vỡ.
Kaptein & Wempe have developed a theory of corporate integrity including criteria for businesses dealing with moral dilemmas.
Kaptein và Wempe đã trở nên tân tiến một lý thuyết toàn diện về lòng thiết yếu trực bao hàm những tiêu chuẩn chỉnh những công ty khi họ phải đối đầu và cạnh tranh với những quyết định khó khăn.
Bravely Default"s sidequests have been revamped; players encounter two Eternian asterisk holders in an argument about an ethical dilemma, & the player must resolve the conflict with the reward being the loser"s asterisk.
Các nhiệm vụ phụ của Bravely Default vẫn được đổi mới lại; nếu tín đồ chơi chạm mặt phải nhị Eyernian sở hữu dấu sao vào một cuộc tranh cãi về một trường hợp khó xử, và fan chơi phải xử lý xung hốt nhiên với quà biếu là lốt sao của kẻ thua kém cuộc.
Và vì sao nghịch lý lại xuất hiện liệu bao gồm phải là viviancosmetics.vnệc học hỏi làng mạc hội là 1 hành viviancosmetics.vn trộm cắp qua hình ảnh.

Xem thêm: How To Buy Jurassic World The Game Giveaways Top? Jurassic World Stickers


Twenty years ago, Robert Axelrod used the prisoner"s dilemma as a probe of the biological question: if we are here because our ancestors were such fierce competitors, how does cooperation exist at all?
20 năm trước, Robert Axelrod đã sử dụng song đề phạm nhân nhân để thăm dò một thắc mắc về sinh thứ học: nếu như tất cả bọn họ ở đây vì chưng tổ tiên ta là những binh lực dũng cảm, sự phù hợp tác hoàn toàn có thể tồn tại bằng phương pháp nào?
These are some of the questions that are at the center of my exploration on the nature of erotic desire và its concomitant dilemmas in modern love.
Đó là một trong những câu hỏi mấu chốt của trong sự tò mò của tôi vể thực chất của ham mong muốn tình dục với những trường hợp khó xử vào tình yêu hiện nay đại
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M