Irc là gì

  -  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các những giấy tờ pháp lý quan trọng của nhà chi tiêu khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Vậy theo luật pháp hiện hành Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu (IRC) là gì?


*
Mục lục nội dung bài viết

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu (IRC) là gì? (Ảnh minh họa)

1. Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu (IRC) là gì?

Theo khoản 11 Điều 3 phép tắc Đầu tư 2020 dụng cụ Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư (Investment Registration Certificate) là văn phiên bản bằng bạn dạng giấy hoặc phiên bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký kết của nhà đầu tư chi tiêu về dự án đầu tư.

Bạn đang xem: Irc là gì

2. Bao giờ phải triển khai thủ tục cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 37 qui định Đầu tư 2020 quy định những trường phù hợp phải tiến hành thủ tục cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu bao gồm:

- Dự án đầu tư của nhà chi tiêu nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức tài chính thuộc một trong số trường phù hợp sau đây:

Có nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần nhiều thành viên vừa lòng danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 1/2 vốn điều lệ;

Có nhà đầu tư nước xung quanh và tổ chức tài chính quy định tại điểm a khoản này sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, trên Điều 37 luật Đầu bốn 2020 cũng quy định các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư chi tiêu trong nước;

Dự án đầu tư của tổ chức tài chính quy định trên khoản 2 Điều 23 mức sử dụng Đầu tứ 2020;

Đầu bốn theo bề ngoài góp vốn, cài đặt cổ phần, sở hữu phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế.

3. Thời hạn cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 38 nguyên tắc Đầu tứ 2020 dụng cụ cơ quan tiền đăng ký đầu tư cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án đầu tư chi tiêu thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh vào thời hạn sau đây:

05 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận thấy văn bản chấp thuận nhà trương chi tiêu đồng thời với đồng ý nhà đầu tư đối với dự án đầu tư chi tiêu thuộc diện cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư;

15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu của nhà đầu tư chi tiêu đối với dự án chi tiêu không thuộc trường đúng theo theo mức sử dụng trên.

4. Điều kiện để được cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư

Theo Điều 38 qui định Đầu tư 2020 quy định so với dự án chi tiêu không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương chi tiêu của Quốc hội, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh thì nhà đầu tư chi tiêu được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Dự án chi tiêu không trực thuộc ngành, nghề cấm chi tiêu kinh doanh;

Có địa điểm thực hiện dự án công trình đầu tư;

Dự án đầu tư tương xứng với quy hoạch vẻ ngoài tại điểm a khoản 3 Điều 33 của mức sử dụng này;

Đáp ứng điều kiện về suất chi tiêu trên một diện tích s đất, số lượng lao động áp dụng (nếu có);

Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài.

5. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư

Theo Điều 39 hình thức Đầu tứ 2020 nguyên lý thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

- Ban làm chủ khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu kinh tế tài chính cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối cùng với dự án chi tiêu trong quần thể công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Xem thêm: Cách Hack Game Dream League Soccer 2016 Ios, Thành Công 100%

- Sở planer và Đầu tứ cấp, điều chỉnh, tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu gớm tế.

- ban ngành đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư chi tiêu thực hiện dự án công trình đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để tiến hành dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối cùng với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực lúc này 02 đơn vị hành chủ yếu cấp thức giấc trở lên;

Dự án đầu tư thực hiện nay ở trong và kế bên khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu công nghệ cao cùng khu kinh tế;

Dự án chi tiêu trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu tài chính nơi chưa thành lập và hoạt động Ban làm chủ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu technology cao, khu tài chính hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban làm chủ khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu công nghệ cao, khu ghê tế.

6. Câu chữ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 40 hình thức Đầu tứ 2020 lao lý nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu bao gồm:

- Tên dự án đầu tư;

- nhà đầu tư;

- Mã số dự án đầu tư;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

- Mục tiêu, quy mô dự án công trình đầu tư;

- Vốn chi tiêu của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);

- Thời hạn hoạt động vui chơi của dự án đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

Tiến độ góp vốn và huy động những nguồn vốn;

Tiến độ tiến hành các mục tiêu hoạt động chủ yếu ớt của dự án công trình đầu tư, trường thích hợp dự án đầu tư chi tiêu chia thành từng tiến trình thì đề nghị quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

- hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chi tiêu và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

Xem thêm: Xem Trang Phục Tryndamere Thợ Săn Quái Thú Ra Mắt, Tryndamere Thợ Săn Quái Thú

- các điều kiện đối với nhà chi tiêu thực hiện nay dự án đầu tư (nếu có).