Kết Quả Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì

  -  
*
*
*

*

Các thành phía bên trong Báo cáo Kết trái Kinc doanh

Báo cáo tác dụng khiếp doanh, xuất xắc còn được gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng thân thu nhập (doanh thu) với ngân sách vào từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ảnh tổng phù hợp tình hình và tác dụng chuyển động tiếp tế marketing theo từng nhiều loại trong 1 thời kỳ kế toán thù với tình hình triển khai nghĩa vụ so với bên nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng giải đáp nhằm lưu ý doanh nghiệp lớn đã chuyển động thay nào sau này.

Dưới đây là một trong những từ vựng chính giúp đỡ bạn hiểu sâu rộng một "Income statement" của một cửa hàng quốc tế.

*

Consolidated statements of earnings và retained earnings: Báo cáo kết quả thêm vào kinh doanh với lợi tức đầu tư giữ gìn tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo tác dụng cung cấp marketing tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán hàng ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling and administrative expenses: Chi phí cai quản với chào bán hàng

Advertising expenses: Chi phí quảng cáo

Lease payments: thanh tân oán chi phí thuê

Depreciation & amortization: Khấu hao

Repairs và maintenance: giá thành sửa chữa với bảo dưỡng

Operating profit: Lãi từ bỏ chuyển động ghê doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập từ lãi chi phí gửi

Interest expense: Ngân sách lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per common share: Thu nhập trên cổ phiếu thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi tức đầu tư giữ lại lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận bảo quản vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at over of year: Lợi nhuận giữ gìn vào thời gian cuối năm

quý khách hàng cũng có thể đọc thêm về trường đoản cú vựng trong BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN và BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass