KHẢI HOÀN MÔN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

triumphal arch, triumphal arch, Siegestor are the đứng đầu translations of "khải trả môn" into English. Sample translated sentence: ↔


*

*

Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải trả môn nhằm vinh danh tuyển chọn hầu tước đoạt Karl Theodor, nằm ở vị trí phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Khi ông quay trở lại sau chiến thắng của bản thân trước Parthia, ông sẽ dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus nghỉ ngơi Rome.
When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tượng của Sol Invictus được mang bởi những người dân lính signifer xuất hiện thêm ba lần trên phù điêu của Khải trả môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Cổng Esquilina – (còn tồn tại) nằm ở đồi Esquilinus vẫn có thể được quan sát thấy, cùng rất khải trả môn của hoàng đế Gallienus.
Porta Esquilina – this gate on the Esquiline is still visible, & incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
Ở gần sông, trung tâm tp có một khải hoàn môn vinh danh Bokassa, dinh tổng thống và một khu chợ trung tâm.
Close to lớn the river, the đô thị centre features a large arch dedicated lớn Bokassa as well as the presidential palace và the central market.
The Arc de Triomf (2) (Khải trả Môn), nơi trưng bày gần trung thành tâm phố, được xây đắp để kỷ niệm vươn lên là cố đặc biệt đó.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the city, was built lớn commemorate that important event.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.

Xem thêm: Game Chọc Phá Người Đẹp Ở Bãi Biển, Game Choc Pha Nguoi Dep 3


Một số địa danh khét tiếng nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, như tháp Juche, Khải hoàn Môn cùng Tượng đài Grand Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, like the Juche Tower, the Arch of Triumph & the Mansu Hill Grand Monument.
Chi máu trên Khải hoàn Môn Titus ở Rô-ma, cho biết thêm những chiến lợi phẩm mang được khi thành Giê-ru-sa-lem bị bỏ diệt
Khải trả Môn trên Bình Nhưỡng (tiếng Hàn: 개선문) được kiến thiết để kỉ niệm trào lưu kháng chiến của tín đồ Triều Tiên trước Nhật bạn dạng từ năm 1925 cho 1945.
Hình trên: cụ thể trên Khải trả Môn Titus làm việc Rô-ma, Ý, biểu hiện kèn trompet mang từ thường thờ Giê-ru-sa-lem vào khoảng thời gian 70 công nguyên (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Khải hoàn môn Constantinus (tiếng Latinh: Arcus Constantini, giờ đồng hồ Ý: Arco di Costantino) là 1 trong Cổng chào thành công tại Roma, nằm trong lòng Đấu ngôi trường La Mã cùng đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arco di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum and the Palatine Hill.
Có lẽ bọn chúng được tạo nên để để lên đỉnh một Khải trả môn hoặc một tòa nhà lớn khác, rất có thể do hoàng đế Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created to đứng đầu a triumphal arch or some other grand building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Phibun coi tượng đài như một bangkok mới, Tây hóa, "làm mang đến Thanon Ratchadamnoen thành quốc lộ Champs-Élysées cùng Tượng đài Dân chủ là Khải hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées & the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là một cuốn đái thuyết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về fan tị nạn ko quốc tịch làm việc Paris trước nạm chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguyên sẽ ứng nghiệm thiết yếu xác, như Khải trả môn Titus tại Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. Is attested khổng lồ by the Arch of Titus in Rome
Đài đã biết thành đổ nát trong cụ kỷ 18, dẫu vậy năm 1811, dưới sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước sẽ được hồi sinh bởi Jean Chalgrin, bản vẽ xây dựng sư của Khải hoàn Môn.

Xem thêm: Liên Quân Mobile Mùa 6 - Bxh Rank Mùa 6 Có Gì Đặc Sắc


It fell into ruins during the 18th century, but in 1811, at the command of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M