Kinda Là Gì

  -  

Đôi khi, bạn học tiếng Anh bồn chồn khi bắt gặp những từ ‘lạ’ bên trên facebook tuyệt youtube như: gonna, wanna, kinda…Vậy đó là phần lớn từ gì? Thực ra, chúng là những từ viết tắt được hình thành bởi vì nói vượt nhanh; ví dụ, lúc nói “lots + of” khôn cùng nhanh, thì âm đó sẽ trở thành “Lotsa”. Hãy thuộc học các từ viết tắt hay gặp mặt này nhé!


*
viviancosmetics.vn

1. Wanna (Want + to): muốn làm gì đó

I wanna/don’t wanna go home. Tớ muốn/không mong muốn đi về nhà.

Bạn đang xem: Kinda là gì

Do you wanna see a movie? Cậu ước ao xem phim không?

2. Gonna (Going + to): sẽ

I’m not gonna tell you. Tớ sẽ không nói cho cậu đâu.

Where are you gonna go? Cậu đang đi đâu thế?

3. Whatcha (What + are + you): bạn…cái gì vậy

Whatcha gonna do now? Bây giờ cậu đang làm cái gì?

Whatcha doing? Cậu sẽ làm cái gì vậy?

4. Gimme (Give + me): gửi tôi

Gimme more. Đưa thêm cho tôi.

Can you gimme a hand? Bạn có thể giúp tôi một tay chứ?

(Give a hand: góp một tay)

5. Gotta (got + to): vừa có

I’ve gotta go now. Tớ vừa cần đi hiện nay rồi.

Have they gotta work? Họ vừa có câu hỏi làm phải không?

6. Lotsa (lots + of): siêu nhiều

It needs lotsa time. Nó cần rất nhiều thời gian (để làm xong).

I’ve gotta lotsa work to do. Tôi còn tương đối nhiều việc đề xuất làm.

7. Innit (isn’t + it): không phải vậy à

That’s crazy, innit? Điều kia thật điên rồi, không đề xuất thế sao?

Innit? Không bắt buộc vậy à?

8. Ain’t (be / have + not): không/chưa

He ain’t listening. Anh ta đã không nghe.

You ain’t my mom! Cậu không phải là bà mẹ tớ đâu!


*
viviancosmetics.vn

9. Kinda (kind + of): thứ hạng như, khá là

She’s kinda cute. Cô ấy trông hơi là đẹp đẽ đấy.

Are you kinda mad at me? Cậu phong cách như phạt khùng cùng với tôi phải không?

10. Lemme (Let + me): nhằm tôi

Lemme go! Để tôi đi!

He didn’t lemme see it. Anh ta không nhằm tôi thấy nó.

11. Outta (Out + of): (ra) khỏi/ngoài

Get outta here right now! Đi ra khỏi phía trên ngay lập tức!

It was just outta reach. Nó chỉ xa rộng tầm cùng với chút xíu.

Xem thêm: More Likely Là Gì ? More Likely To Là Gì

12. I’mma (I + am + going + to): tôi sẽ/sắp

I’mma talk khổng lồ him. Tôi sắp đến đi rỉ tai với cậu ta.

I’mma get outta this car. Tôi đã rời khỏi chiếc xe pháo này.

13. Hafta (Have + to): phải

I hafta vày it. Tôi đề nghị làm điều đó.

I hafta go to school everyday. Tôi ngày nào thì cũng phải tới trường.

14. Shoulda/Coulda/Woulda (should / could / would + have): nên/có thể/sẽ 

It coulda been worse. (Thật may mắn) Nó có thể đã trở phải tệ hơn. 

I shoulda never gotten married. Tôi (lẽ ra) đề xuất không bao giờ cưới.

He woulda a sandwich for lunch. Anh ta mong mỏi một cái xăng-uych cho bữa trưa.

15. Dunno (Don’t, doesn’t know): không biết

Dunno (Tôi) không biết.

She dunno how to do it. Cô ta phân vân phải có tác dụng nó cụ nào.

Xem thêm: Bình Luận Về Trò Chơi Hành Trình Của Ốc Sên 4, Game Giải Cứu Ốc Sên

Hãy lưu lại lại những từ này và reviews mỗi ngày nha!


viviancosmetics.vn English được thành lập tại Singapore vày viviancosmetics.vn International Pte.Ltd với mô hình học trực đường 1 kèm 1 bao gồm sứ mệnh kết nối người học và người dạy giờ đồng hồ anh bên trên toàn núm giới.