Mung bean là gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự viviancosmetics.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.

Bạn đang xem: Mung bean là gì

Mung bean powder is used khổng lồ make mung bean noodles, and is also occasionally used with the azalea flowers. However, when bean sprouts are called for in recipes, it generally refers to lớn mung bean or soybean sprouts. A popular snack, "bindaetteok" (mung bean pancake) is made with ground mung beans và fresh mung bean sprouts. A variation of cellophane noodles, called mung bean sheets or green bean sheets, are also available. Two other common ingredients are tapioca flour và green bean (mung bean) flour (sometimes called green pea flour in certain recipes). Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên viviancosmetics.vn viviancosmetics.vn hoặc của viviancosmetics.vn University Press giỏi của các công ty cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Mung bean là gì

*

*

*Xem thêm: Chơi Game Thời Trang Winx Làm Đẹp Đi Dự Tiệc, Thời Trang Winx

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập viviancosmetics.vn English viviancosmetics.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Cách Kiểm Tra Máy Có Chơi Được Game Không Trước Khi Cài Đặt, 2 Trang Web Test Cấu Hình Máy Tính Chơi Game

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng China (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語