MYSQL_FETCH_ASSOC LÀ GÌ

  -  

Đây là một thắc mắc đơn giản cho những người dùng PHP. Tại sao tôi ko thể có được sự khác hoàn toàn chính xác thân mysql_fetch_array() và mysql_fetch_row() trong PHP là do tôi đã thao tác nhiều với Java.Bạn đã xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trước lúc tôi đăng thắc mắc này lên đây, tôi đã nhận được được một trong những câu vấn đáp từ Google mà lại tôi thấy bọn chúng hơi cực nhọc hiểu. Một số liên kết tôi search thấy trên internet như sau.Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi ko thể đạt được ý tưởng đúng mực từ những câu trả lời ở trên. Vày vậy, thực sự sự khác biệt chính xác giữa chúng là gì?

phpmysql 13 1 thg 12, 2011Liontài liệ khá rõ ràng về điều này, chúng ta đã coi nó chưa?

mysql_fetch_row () tra cứu nạp một hàng dữ liệu từ công dụng được link với mã định danh hiệu quả được chỉ định. sản phẩm được trả về bên dưới dạng một mảng. Từng cột tác dụng được tàng trữ trong một mảng bù, bước đầu từ offset 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )

Hãy để chúng tôi tạo một bảng ăn uống tbv Ví dụ cụ thể với cha trường

Bảng: tb

Chèn một hàng bắt đầu vào bảng với những giá trị 1 cho id, tobby cho tên người dùng và tobby78 $ 2 cho mật khẩu
Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

*Xem thêm: Trào Lưu Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Phiên Bản Hình Tròn Là Gì, Cá Lớn Nuốt Cá Bé Hình Tròn

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một hàng công dụng dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một hàng công dụng dưới dạng một đối tượng

id;echo $row->username;echo $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

Lấy một hàng hiệu quả dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số và nó cũng kiếm tìm nạp theo cả mảng phối kết hợp và mảng số.

/* here both associative array and numeric array will work. */echo $row;echo $row;echo $row;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

Hàm { 

con.php  
Xem thêm: Game Cửa Hàng Quần Áo 8 - Game Cua Hang Quan Ao Cua Elsa

*

index.php

Làm cố nào mỗi quý hiếm sẽ quan sát vào bài toán bán mảng trong trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass) public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần còn lại Gaurang đã cung ứng cách sử dụng mã đến các chuyển động khác của bạn.