Nội công 6 cửu âm chân kinh

  -  

Bát đại môn phái đã có đối sách, lục đại gia thế cũng ko cam chịu đựng thất thế, Ẩn thế môn phái lại càng tất yêu cúi đầu từ trần phục. Nội công, võ học cũng được nâng lên một tầm cao mới, mang về một ngôi trường tranh đấu nhiều năm bất tận.

Trường Phong Tiêu Cục

*

Nội Công

- Điều khiếu nại đổi: lúc server chấm dứt cửu âm chí nc6, đệ tử TPTC gồm danh phận Nghĩa Chấn trường Phong thì rất có thể đổi các tầng trường đoản cú 60-72 nội công Lăng Vân vai trung phong Kinh- NPC đổi: Hạo Lăng (1747,417) Kim Lăng- vật phẩm Cần: ngôi trường Phong Lệnh, Ma Môn Lệnh, Hoang Thú Thạch

Võ Học

- Điều khiếu nại Đổi: khi server xong cửu âm chí nc6, môn sinh TPTC bao gồm danh phận Nghĩa Chấn trường Phong thì rất có thể đổi Võ học tầng 11,12.- NPC đổi:Bá vương vãi Thương Pháp: Quách Hàm bỏ ra (1759,417);Nhạc Gia yêu mến Pháp: Dương Chí Thành (1761,417)- thắng lợi cần: ngôi trường Phong Lệnh, Ma Môn Lệnh, Long Văn Thác Thạch

Huyết Đao Môn

*

Nội công

- Điều khiếu nại đổi: khi server hoàn thành cửu âm chí nc6, danh vọng môn đệ HĐM đạt 248.800 điểm thì hoàn toàn có thể đổi các tầng khí công từ 60-72 nội công Huyết Ma trung ương Kinh.- NPC đổi: tang thương Huyết (-191, -132) tiết Đao Môn- thắng lợi cần: máu Đao Lệnh, Ma Môn Lệnh, Hoang Thú Thạch

Võ Học

- Điều kiện Đổi: khi server kết thúc cửu âm chí nc6, danh vọng đồ đệ HĐM đạt 248.800 điểm thì hoàn toàn có thể đổi Võ học các tầng 11, 12- NPC đổi:Địa lao tù Nhiếp Hồn Đao: dâu bể Huyết (-191, -132) ngày tiết Đao Môn; máu Đao Quyết: bãi bể nương dâu Huyết (-191, -132) tiết Đao Môn- tòa tháp cần: máu Đao Lệnh, Ma Môn Lệnh, Long Văn Thác Thạch

Cổ chiêu mộ Phái

*

Nội Công

- Điều khiếu nại đổi: máy chủ ngừng Cửu Âm Chí nội 6; Mở đổi trang sách nội 6; Đệ tử Cổ Mộ bao gồm danh phận Tiêu Diêu Trích Tiên hoặc Oánh Triệt Nguyên Quân (danh phận 10) rất có thể đổi những tầng từ 60 tới 72 nội công Ngọc nàng Tâm Kinh.- NPC đổi: NPC giữ Hữu Phàm ( -210 ; -441) Cổ Mộ- thành tựu cần: Ngọc Phong Lệnh, Ma Môn Lệnh, Hoang Thú Thạch

Võ Học

- Điều khiếu nại đổi: lắp thêm chủ kết thúc Cửu Âm Chí nội 6; Mở đổi trang sách nội 6; Đệ tử Cổ Mộ tất cả danh phận Tiêu Diêu Trích Tiên hoặc Oánh Triệt Nguyên Quân (danh phận 10) có thể đổi võ học tầng 11,12- NPC đổi:Thiên chổ chính giữa Kiếm Quyết: Dương Hàm Y (-209,-438) Cổ Mộ;Ngọc con gái Tố trọng tâm Kiếm: Trương Đình Văn (-211,-434) Cổ Mộ- thành quả cần: Ngọc Phong Lệnh, Ma Môn Lệnh, Long Văn Thác Thạch.

Niệm La Bá

*

Nội Công

- Điều kiện đổi: Mở cửu âm chí chưởng lực 6; Mở thay đổi trang sách nội 6; Đệ tử Niệm La Bá gồm danh vọng Niệm La Bá đạt 248100 có thể đổi các tầng tự 60 tới 72 nội công Thiên Ma túng bấn Pháp- NPC đổi: Hách Liên Tiêm Hoa (2093, 1118) Niệm La Bá- thắng lợi cần: Đá ngũ sắc, ma môn lệnh, Hoang thú thạch

Võ Học

- Điều kiện đổi: Điều kiện là môn đệ NLB danh vọng đạt 248.100, mở thay đổi trang sách nội khí 6, dứt CAC 6 rất có thể đổi võ học các tầng 11,12- NPC đổi: Hách Liên Tiêm Hoa (2093, 1118)- tác phẩm cần: Đá ngũ sắc, ma môn lệnh, Long văn thác thạch

Hoa đánh Phái

*

Nội Công

- Điều kiện: kết thúc CAC nc6, Đệ tử Hoa sơn đạt danh vọng 208000 hoàn toàn có thể đổi các tầng 60 tới 72 nội công Tử Khí Thiên La.- NPC đổi: Hoa Phong Hàn(1643 511) Hoa Sơn- vật phẩm cần: Hoa đánh Lệnh, Ma Môn Thạch, Hoang Thú Thạch

Võ Học

- Điều kiện: xong CAC nc6, Đệ tử Hoa sơn đạt danh vọng 208000 có thể đổi võ học những tầng 11,12- NPC đổi: Hoa Phong Hàn (1643;511) Hoa Sơn- cửa nhà cần: Hoa đánh Lệnh, Ma Môn Lệnh, Long Văn Thác Thạch.

Thần Thủy Cung

*

Nội công

- Điều kiện: kết thúc Cửu Âm Chí khí công 6, môn đệ Thần Thủy Cung đạt danh phận 10 Long U Huyền cô bé , danh vọng 107600 điểm trở lên có thể đổi những tầng từ bỏ 60 tới 72 khí công Thương Lan túng Phổ- NPC đổi: Bạch Phụng (2532, -1401) Thần Thủy Cung- thành quả cần: Thần Thủy Lệnh, Ma Môn Lệnh, Hoang Thú Thạch

Võ học

- Điều kiện: ngừng Cửu Âm Chí nội công 6, môn đồ Thần Thủy Cung đạt danh phận 10 Long U Huyền thiếu nữ , danh vọng 107600 điểm trở lên hoàn toàn có thể đổi võ học các tầng 11;12- NPC đổi:Thệ Thủy Quyết: Phụng Tích (2528,-1403) Thần Thủy Cung;Kinh Tuyết Thích: Phụng Khuynh (2529,-1399) Thần Thủy Cung- thành phầm cần: Thần Thủy Lệnh, Ma Môn Lệnh, Long Văn Thác Thạch