Nope nghĩa là gì

  -  

Các chúng ta mang lại Cọp hỏi: “nope” và “no” tất cả gì khác nhau không? Sử dụng bọn chúng như thế nào?


*
*

Rocky


Trước hết cần khẳng định “nope” chỉ sử dụng trong ngôi trường hòa hợp vô cùng informal, như kiểu dáng 2 người bạn bè nói chuyện với nhau vậy.

Tiếp theo, bạn cần lưu ý là “nope” chỉ được sử dụng cùng với nghĩa (my answer is) “No” – nó ko bao giờ được dùng thay thế sửa chữa “no” vào ngẫu nhiên ngữ chình họa làm sao khác. Nói cụ thể hơn nữa thì “nope” chỉ được dùng như là câu trả lời đến câu hỏi Yes/No. lấy ví dụ như, chúng ta quan trọng trả lời: “Nope problem” Khi ai kia nói: “Thank you”, cố kỉnh vào kia, chúng ta nói: “No problem”

Thậm chí ngay cả vào văn uống nói, khi chúng ta gào/thét lên “Không!!!” thì các bạn cũng dùng “No!!!”, chđọng không có bất kì ai lại hét lên “Nope!!!” cả