Plural nouns là gì

  -  

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm giác.

Bạn đang xem: Plural nouns là gì

Bài Viết: Plural nouns là gì


*

Học Thử Ngay Tại Đây

(Giao diện trang web học tiếng anh qua phim viviancosmetics.vn )

II.Phân loại danh từ :

Dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau, danh từ trong tiếng anh có thể đc chia thành nhiều loại :

+ Danh từ rõ ràng and danh từ trừu tượng

+ Danh từ đếm đc and danh từ không đếm đc

Danh từ rõ ràng and danh từ trừu tượng (Concrete nouns và abstract nouns) Danh từ rõ ràng (concrete nouns) : chia làm 2 loại chính : Danh từ chung (common nouns): là danh từ sử dụng làm tên chung cho một loại.

Ví dụ : Man ( Người quý ông )

Wall ( Bức tường )

Table (Chiếc bàn)

Danh từ riêng (Proper nouns) : là tên riêng chỉ người hoặc nơi.

Ví dụ : Peter – Jack – English (Nước Anh )

2. Danh từ trừu tượng (abstract nouns) :

Ví dụ: Happiness (sự hạnh phúc) – Beauty (sắc đẹp)- Health (Sức khóe)

Danh từ đếm đc and danh từ không đếm đc :

(Countable nouns và uncountable nouns):

Danh từ đếm đc (Countable nouns) là danh từ chỉ các vật thể, con người ,ý niệm,,,, riêng rẽ có thể đếm đc:

Ví dụ : Boy (câu bé) – Book (cuốn sách) – Apple (Quả táo)

Danh từ đếm đc có hai dạng :

Danh từ số ít (Singular nouns) : Là các danh từ chỉ số lượng là một. Thường sẽ có a/an đứng trước.

Ví dụ: a picture (một tranh ảnh) – an eraser (một cục tẩy)

Danh từ số nhiều (Plural Nouns): Là các danh từ chỉ số lượng từ hai trở lên.

Ví dụ: two pictures ( Hai tranh ảnh) – five erasers (Năm cục tẩy)

2.Danh từ không đếm đc (Uncountable nouns) là danh từ chỉ các vật liệu, chất lỏng, các khái niệm trừu tượng, and các vật các bạn xem như 1 khối đã không còn tách rời.

Ví dụ : Cream ( Kem ) — Water (Nước)

– Số đông những danh từ không đếm đc đều ở dạng số ít, không có vẻ ngoài số nhiều. Các bạn có thể sử dụng some, any, much, a little trước danh từ không đếm đc nhưng không sử dụng số and mạo từ a/an

Ví dụ: Some rice (Một ít cơm) – Some money ( Một ít tiền )


Danh từ số ít and danh từ số nhiều : (Singular Nouns và plural nouns)

Danh từ đếm đc thường sẽ có hai dạng: số ít (singular) and số nhiều (Plural)

Ví dụ: The girl is singing (Phụ nữ đang hát)

The girls are singing (Những phụ nữ đang hát)

Phương pháp xây dựng danh từ số nhiều :

Phần đông những danh từ số nhiều đc xây dựng bằng phương pháp thêm -s vào danh từ số ít.

Ví dụ : Boys (Thiếu niên ) – Houses (Biệt thự)

Những chữ cái, chữ số, biểu lộ and các từ loại khác khog6 cần là danh từ mà đc sử dụng như danh từ thì thường thêm ‘s

Ví dụ : There are two 9’s in 99 (Trong số 99 có hai số 9)

Dot your i’s (Nhớ chấm dấu những chữ i.)

She spelt ‘necessary’ with two c’s.(Cô ta đánh vần từ ‘necessary’ có hai chữ C)

Những danh từ tận cùng bằng s, sh, ch,x,z đc tạo thành số nhiều bằng phương pháp thêm es

dish (Cái đĩa ) ——————–> dishes (Các cái đĩa)

Church (Nhà thờ) ——————–> churches ( Các tòa nhà thờ )

Box (Cái Hộp) ——————–> boxes (Các cái hộp)

Bus (Xe buýt) ——————–> Buses ( Các chiếc xe buýt )

Quiz (Cuộc thi đố) ——————–> quizzes (Những cuộc thi đố)

Những danh từ tận cùng bằng phụ âm +y (Consonant + y) đc tạo thành số nhiều bằng phương pháp đổi y thành i and thêm es.

Ví dụ :

Baby (Em bé) ——————–> babies (Các em bé)

Party (Buổi tiệc) ——————–> Parties ( Các buổi tiệc)

Fly ( Con ruồi ) ——————–> Flies ( Các con ruồi)

Những danh từ tận cùng bằng một nguyên âm +y (vowel +y) thì chỉ thêm -s

Ví dụ :

Day (Ngày) ——————–> days (những ngày)

Key (Chìa khóa )——————–> Keys ( Các chiếc chìa khóa)

Play (Vở kịch) ——————–> Plays ( Các vở kịch)

Những danh từ riêng (Proper nouns) tận cùng bằng -y, chỉ cần thêm -s

Ví dụ: Do you know the Kennedys. ( Bạn có biết hộ gia đình Kennedy không ?)

I hate Februarys. ( Tôi ghét tháng 2 )

Một số danh từ tận cùng bằng f hoặc fe: calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, chef, thief,wife, wolf đc tạo thành số nhiều bằng phương pháp đổi f hoặc fe thành -ves

Ví dụ :

Knife (con dao ) ——————–> Knives ( Những con dao )

Calf ( Con bê ) ——————–> Calves ( Các con bê )

Thief ( Tên ăn cắp ) ——————–> thieves ( Các tên ăn cắp )

wife (Bà xã ) ——————–> wives (những bà bà xã )


Những danh từ tận cùng bằng -f hoặc -fe khác thì thêm s theo phương pháp đôi chút

Một số danh từ tận cùng bằng một phụ âm +o (consonant +o) đc tạo thành số nhiều bằng phương pháp thêm -es.

Ví dụ :

tomato (Quả cà chua) ——————–> tomatoes ( Các quả cà chua)

hero ( anh hùng ) ——————–> heroes ( Các anh hùng)

potato (Củ khoai tây) ——————–> Potatoes (Các củ khoai tây)

Những danh từ tận cùng bằng một nguyên âm +o, những từ vay mượn của nước ngoài hoặc những từ đc viết tắt thì chỉ cần thêm -s

Ví dụ:

Radio (Máy radio) ——————–> radios

Piano( Đàn dương cầm) ——————–>pianos

Zoo (Sở thú) ——————–> zoos

Photo (Tranh ảnh) ——————–>photos.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Free Fire Trên Pc Không Cần Giả Lập Bạn Nên Quan Tâm

Một số danh từ tận cùng bằng o có thể có hai vẻ ngoài số nhiều

Ví dụ:

Volcano ( Núi lửa ) ——————–> volcanos, volcanoes

Tornado (Cơn bão) ——————–> Tornadoes, tornadoes

Mango (Quả xoài) ——————–> Mangos, mangoes.

Số nhiều bất quy cách (Irregular plurals)

Một số danh từ điều chỉnh khi ở số nhiều:

Ví dụ:

Man (Quý ông) ——————–> Men

Woman (Cô nàng) ——————–> Women

Tooth (Răng) ——————–> teeth

foot ( Bàn chân) ——————–> feet

Child (Đứa trẻ) ——————–>children

Một số danh từ đã không còn điều chỉnh khi ở số nhiều

Sheep (con cừu)

Deer (Con nai

Fish (Loài cá)

Aircraft (Máy bay)

Craft (Tàu, Thuyền)

Grouse ( gà gô trắng)

Một số danh từ chỉ có vẻ ngoài số nhiều (Luôn đc sử dụng với động từ số nhiều) Ăn mặc quần áo gồm 2 phần : Pants (Quần), pyjamas (Đồ pijama), trousers (Quần dài) Loại thiết bị hoặc loại thiết bị gồm hai phần: scissors (Cái kéo), glasses ( Kính) Một số danh từ khác: arms (Vũ khí), earnings (Tiền kiếm đc) Một số danh từ có nền tảng từ tiếng Hy lạp hoặc Latin thường sẽ có dạng số nhiều nổi bật theo luật Hy Lạp and Latin.

Xem thêm: Toplist88 Net là trang mà bạc thủ phải biết

Ví dụ:

Formula (Công thức) ——————–> formulae, formulas

alumna (Nữ sinh) ——————–> alumnae

vertebra (xương sống)——————–> vertebrae

focus (tiêu điểm) ——————–> foci

Một số danh từ có hai vẻ ngoài số nhiều với hai nghĩa khác nhau

Ví dụ :

Brother (anh/em trai) —–> brothers (những anh/em trai) —-> brotheren (Đồng đội)

cloth (Vải) —–> cloths (Những mảnh vải) —–> clothes ( Ăn mặc quần áo)


Số nhiều của những danh từ ghép Trong vẻ ngoài danh từ ghép: Danh từ + danh từ (Noun + Noun) thì danh từ thứ nhất thường ở dạng số ít and danh từ số hai đc đổi ra số nhiều

Ví dụ:

Toothbrush —–> toothbrushes

boy-friend —–> boy-friends

ticket collector —–> ticket collectors

– Trong vẻ ngoài danh từ ghép: danh từ + trạng từ (Noun + adverb) danh từ + giới từ + danh từ ( Noun + preposition + noun), danh từ + tính từ thì vẻ ngoài số nhiều đc xây dựng với danh từ trước tiên.

Ví dụ:

Passer – by —–> passers – by

looker -on —–> lookers – on

Bài tập về danh từ trong tiếng anh

Choose the correct answer lớn complete the sentence : The cat is sitting on my bed/beds There are five pencil/pencils on my desk I have two sister/sisters/ They are riding their bike/bikes We have a dog/dogs How many book/books do you have in your bag? My mother has a new computer/computers There are three window/windows in the room Susanhas four poster/posters There is one pen/pens on the floor. Underline the nouns in the sentence và write U if i is uncountable noun và C if it is countable noun: The children are playing in the garden I Don’t like milk I prefer tea My mother uses butter lớn prepare cakes There are a lot of windows in our classroom We need some glue lớn fix this vase The bread my mother prepares is delicious I bought three bottles of mineral water for our picnic. I’d like some jujce please Complete the sentence with singular or plural form of the noun in brackets: There are 10 (apples) ……………………… on the tables My sister work six (Hours) ……………………… every day THe shepherd has lớn look after fifteen (sheep) ……………………… I love lớn eat an (egg) ……………………… in the morning There are a lot of (students) ……………………… in my class This is my (teachers) ……………………… My family has three (fish) ……………………… và a turtle In Spring we can see lots of (flowers) ……………………… My father often drink a (cup) ……………………… of coffee in the morning Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Plural Nouns Là Gì – Singular And Plural Nouns

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://viviancosmetics.vn Plural Nouns Là Gì – Singular And Plural Nouns