Premise Là Gì

  -  

* danh từ - (triết học) tiền đề - (số nhiều) những cái kể trên, (pháp lý) tài sản kể bên trên - (số nhiều) sinch cơ, nhà cử,a vườn tược !lớn be drunk (consumed) on the premises - uống ngay tại chỗ trong cửa hàng (rượu...) !khổng lồ be drunk to lớn the premises - say mèm, say bí tỉ, say khướt !to lớn see somebody off the premises - tống tiễn ai đi * ngoại động từ - nói (cái gì) coi như tiền đề, viết (cái gì) coi như tiền đề, nói (cái gì) coi nlỗi mở đầu, viết (cái gì) coi như mở đầu, để thành tiền đề =to lớn premise that... + đặt thành tiền đề là...


Bạn đang xem: Premise là gì


Xem thêm: Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ


Xem thêm: Game Lái Xe Container Chở Hàng Hóa 3D, Top 3 Game Lái Xe Tải Hay Nhất Nên Chơi


*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tiên đề

Cụm Từ Liên Quan :

Quý Khách vẫn xem: Premises là gì

business premises policy //

*Chuyên ổn ngành tởm tế -đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp -solo bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp

electric switchboard premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện

gas contamination of premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -độ xâm nhập khí vào phòng -sự khí làm ô nhiễm nhà ở

kitchen premises block //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp

major premise //

*major premise *danh từ - đại tiền đề (vào tam đoạn luận) *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -tiền đề lớn

premises //

*premises * danh từ - ngôi nhà hoặc các toà nhà khác có nhà phụ, đất đai..., cơ ngơi - business premises - cơ ngơi kinh doanh = the firm is looking for larger premises +chủ thể đã đi tìm những cơ ngơi lớn rộng = he was asked khổng lồ leave the premises immediately +người ta yêu ước anh ta phải lập tức rời khỏi quần thể nhà - (pháp lý) các chi tiết về tài sản, tên người... đã được ghi rõ trong phần đầu của một hợp đồng hợp pháp = off the premises +ngoài tinh quái giới của dinch cơ = to see somebody off the premises +tiễn ai ra khỏi nhà = on the premises +vào nhà... = there is always a manager on the premises +bao giờ cũng có một quản đốc ở vào toà nhà (tại chỗ) = alcohol may not be consumed on the premises +rượu không được phép uống tại chỗ *Chuim ngành tởm tế -cơ sở (kinh doanh ...) -cơ sở (tởm doanh) -dinh cơ -nhà cửa *Chuim ngành kỹ thuật -biệt thự -buồng -phòng -tài sản *Lĩnh vực: xây dựng -dinch cơ

service premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -khối phục vụ -khu dịch vụ

spectator"s premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật -chỗ của khán giả *Lĩnh vực: xây dựng -quầy của khán giả

stage with ancillary premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tổ hợp sảnh khấu (sân khấu và các buồng phục vụ)

utility premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phương tiện sinh hoạt (nhà cử,a vườn tược...)

weigher"s premises //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -buồng cân *Lĩnh vực: y học -phòng cân

customer premise access facility (cpaf) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -phương tiện truy hỏi nhập nhà riêng biệt mướn bao

customer premise equipment (cpe) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -thiết bị thuộc nhà riêng rẽ mướn bao

customer premises (cp) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Tư gia quý khách, Nơi ở của khách hàng

off premises extensions (opx) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -đường dây phụ bên ngoài nhà

off-premises station (ops) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -trạm đặt ngòai tòa nhà

on-premises stations (onps) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -các trạm tại tòa nhà khách hàng

premises distribution system (pds) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -hệ thống phân bố tại nhà khách hàng

premises information system (premis) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -hệ thống báo cáo tại gia

subscriber premises network (spn) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -mạng tứ gia mướn bao

user premises equipment division (uped) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đoạn thiết bị tại gia thuê bao

wireless user premises equipment (tr-416) (wupe) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Thiết bị vô tuyến tư gia người tiêu dùng (TR-416)