Principal Contract Là Gì

  -  

Hợp đồng nguyên tắc là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về cách thức, các quy định cơ bản đưa ra, yêu cầu các bên phải thực hiện đúng theo những định hướng đó xuyên suốt quá trình.

Bạn đang xem: Principal contract là gì

Bạn đang xem: Principal contract là gì

Hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng quen thuộc đối với những người thực hiện hoạt động thương mại, tuy nhiên với các chủ thể nước ngoài loại hợp đồng này còn khá lạ lẫm. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì? Quý khách hàng có thể theo dõi thông tin chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về cách thức, các quy định cơ bản đưa ra, yêu cầu các bên phải thực hiện đúng theo những định hướng đó xuyên suốt quá trình.

Hợp đồng nguyên tắc thường sử dụng trong hợp động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được lập nên do hai bên chưa quyết định được chính xác công việc trong hợp đồng, được ký kết trước khi hai bên chưa chính thức ký kết các loại hợp đồng chính thức với nhau như hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung ứng dịch vụ…

Hợp đồng nguyên tắc hiện nay chủ yếu do các chủ thể khi thực hiện các giao dịch với nhau quy định, thỏa thuận lập nên, chứ chưa có quy định cụ thể về loại hợp này trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên hợp đồng nguyên tắc được lập nên phải tuân theo các quy định chung của pháp luật về mặt hình thức, nội dung thì hợp đồng mới có hiệu lực pháp lý.

Hợp đồng nguyên tắc chủ yếu chỉ quy định chung chung về các đối tượng trong hợp đồng, thời hạn, phương thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên… nên khi có xảy ra tranh chấp giữa các bên thì hợp đồng này khó có thể dùng làm căn cứ để giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì?

Hợp đồng nguyên tắc tiếng AnhContract principles.

Hợp đồng nguyên tắc trong tiếng Anh được dịch nghĩa như sau:

Contract principlesis a document that represents an agreement between the parties on how and basic rules are made, requiring the parties to comply with those directions throughout the process.

Xem thêm: What Is The Difference Between A Notarized Copy Là Gì, Certified Copy

Contract principlesis often used in the contract of sale of goods and services, which is formed because the two parties have not yet decided exactly the job in the contract, signed before the two parties have officially signed it. types of official contracts with each other such as sales contracts, shipping contracts, service supply contracts …

However, the contract principles must be made in accordance with the general provisions of law in terms of form and content in order for the contract to be legally effective.

The contract principles mainly stipulates in general terms about the subjects in the contract, duration, method of implementation, rights and obligations of the parties … so when there is a dispute between the parties, this contract is difficult. can be used as a basis for dispute resolution.


*

Một số từ liên quan đến hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa tiếng Anh là Commodity trading contracts

Hợp đồng kinh tế tiếng Anh là Economic contracts.

Hợp đồng thương mại tiếng Anh làCommercial contract.

Hợp đồng khung tiếng Anh làContract template.

Hợp đồng lao động tiếng Anh là Labor contract.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Lck Summer 2018, Lck Challengers League 2021 Summer

Hợp đồng nguyên tắc song ngữ tiếng Anh là Bilingual principle contract.

Ví dụ một số cụm từ sử dụng từ hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì?

Chúng tôi xin đưa ra một số câu hỏi thường gặp về hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh như sau:

Hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng vào thời điểm nào?– When is the contract principle usually used?

Có cần phải ký kết hợp đồng nguyên tắc hay không?– Is a contractprinciple required?

Hợp đồng nguyên tắc có phải là hợp đồng thương mại hay không?– Is the contract principle a commercial contract?

Hợp đồng nguyên tắc được quy định tại đâu?– Where is the contract principle specified?

Trong hợp đồng nguyên tắc thông thường quy định về những vấn đề gì?– What are the general rules of contract principle?

Khi thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc cần lưu ý những vấn đề gì?– What should be kept in mind when signing a contract principle?