Propaganda Là Gì

  -  

sự tuyên truyền, tổ chức triển khai tuyên truyền, phòng ban tuyên truyền là các phiên bản dịch số 1 của "propaganda" thành giờ viviancosmetics.vnệt. Câu dịch mẫu: What is the wise reaction lớn apostate propaganda? ↔ làm phản ứng làm sao là khôn ngoan đối với sự tuyên truyền bội đạo?


A concerted mix of messages aimed at influencing the opinions or behaviviancosmetics.vnor of large numbers of people. <..>


What is the wise reaction to apostate propaganda?

Phản ứng nào là khôn ngoan so với sự tuyên truyền bội đạo?


*

*

After the over of World War II, the Supreme Commander of Allied Powers (General Douglas MacArthur) issued a directive to dissolve any & all military-related or nationalistic propaganda organizations.

Bạn đang xem: Propaganda là gì


Sau khi hoàn thành chiến tranh trái đất thứ hai, tướng tá Douglas MacArthur từ bỏ Toà án buổi tối cao của quân Đồng Minh đã phát hành một thông tư để giải tán ngẫu nhiên tổ chức làm sao tuyên truyền liên quan đến quân sự hoặc theo nhà nghĩa dân tộc.
While outside aid or even troops can be helpful, lack of clear limits, in terms of either a realistic plan for viviancosmetics.vnctory or exit strategy, may find the foreign helper "taking over" the local war, và being sucked into a lengthy commitment, thus proviviancosmetics.vnding the guerrillas with valuable propaganda opportunities as the toll of dead foreigners mounts.
Trong khi viviancosmetics.vnện trợ phía bên ngoài hoặc thậm chí cả quân đội có thể hữu ích, thiếu các giới hạn rõ ràng về kế hoạch thắng lợi hoặc chiến lược rút lui bên trên thực tế, rất có thể thấy sự bỏ ra viviancosmetics.vnện của quốc tế "nắm lấy" trận đánh trên địa phương, cùng bị hút vào một cam đoan lâu dài, bởi đó cung cấp cho du kích những cơ hội tuyên truyền có mức giá trị bởi lấy đi mất một trong những phần lớn nhân mạng ngoại quốc.
4 Satan tries lớn influence the thinking of people by proviviancosmetics.vnding false information và deceptive propaganda.
4 Sa-tan cố ảnh hưởng tác động đến lối để ý đến của con fan qua viviancosmetics.vnệc cung cấp những thông tin rơi lệch và lời tuyên truyền dối trá.
Other American POWs were similarly tortured and maltreated in order lớn extract "confessions" and propaganda statements.
McCain nói rằng đa số tù binh Mỹ khác cũng bị tra tấn cùng đối xử tệ để mang "lời thú nhận tội" và phần nhiều lời tuyên bố mang tính tuyên truyền.
In November 2012, satellite photos revealed a half-kilometer-long (1,600 ft) propaganda message carved into a hillside in Ryanggang Proviviancosmetics.vnnce, reading, "Long Live General Kim Jong-un, the Shining Sun!"
Vào mon 11 năm 2012, những bức ảnh vệ tinh đã tiết lộ thông điệp tuyên truyền lâu năm nửa km được tương khắc vào sườn đồi sống tỉnh Ryanggang, cùng với nội dung: "Tướng Kim Jong-un, phương diện trời lan sáng, muôn năm!"
Among these were: continuous growth in the "leading role" of the Party; improvement of buổi tiệc ngọt education and of mass political action; youth participation on large construction projects as part of their "patriotic work"; an intensification of political-ideological education in schools & universities, as well as in children"s, youth và student organizations; & an expansion of political propaganda, orienting radio and televiviancosmetics.vnsion shows khổng lồ this end, as well as publishing houses, theatres and cinemas, opera, ballet, artists" unions, promoting a "militant, revolutionary" character in artistic productions.
Trong số kia có: liên tục tăng tốc "vai trò lãnh đạo" của Đảng; đổi mới hoạt động giáo dục về Đảng và phổ biến chính trị vào quần chúng; sự tham gia của bạn teen vào các dự án xây dựng béo như 1 phần của "hành rượu cồn yêu nước" của họ; tăng cường giáo dục chính trị ý thức hệ tại những trường học cùng trường đại học, tương tự như trong các tổ chức của trẻ em em, bạn teen và sinh viviancosmetics.vnên; và mở rộng tuyên truyền chủ yếu trị triết lý các chương trình phát thanh với truyền hình theo mục đích này, cũng như tại những nhà xuất bản, những rạp hát và rạp chiếu phim giải trí phim, opera, ballet, các hiệp hội nghệ sĩ, khích lệ một nhân thiết bị "chiến binh, cách mạng" trong trắng tác nghệ thuật.
There are numerous organisations affiliated with Chongryon, including eighteen mass propaganda bodies & twenty-three business enterprises.
Có nhiều tổ chức liên hệ với Chongryon, bao gồm 18 cơ quan truyền thông đại bọn chúng và 23 doanh nghiệp.
(1 Corinthians 7:31) In fact, we must vị our best khổng lồ guard against being misled by the world’s propaganda.
(1 Cô-rinh-tô 7:31) thật vậy, bọn họ phải hết sức đề phòng để khỏi bị sự tuyên truyền của thế gian lừa dối.
The Comet became a powerful symbol in the political propaganda that launched the career of Caesar"s great-nephew (and adoptive son) Augustus.
Sao thanh hao này đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ trong vấn đề tuyên truyền thiết yếu trị để trở nên tân tiến sự nghiệp của cháu trai của Caesar (và bé nuôi) Augustus.
This gave him the same status as Carausius – so the clash was between two Augusti, rather than between an Augustus and a Caesar – and, in Imperial propaganda, Maximian was proclaimed Diocletian"s brother, his equal in authority và prestige.
Điều này giúp ông đã đạt được địa vị giống như và đứng cùng cấp với Carausius. - làm cho các cuộc chiến giữa hai tín đồ là thân hai Augusti (số nhiều của Augustus), chứ không hẳn là giữa một Augustus với một Caesar - cùng Maximianus được tuyên truyền là người bạn bè của Diocletianus, đồng đẳng với ông ta về cả quyền lực tối cao và uy tín.

Xem thêm: Jungkook Bts Dẫn Đầu Bxh Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2019, Top 100


While Mengsk does not empathize with people well, he is highly skilled at oratory and propaganda and possesses a remarkable ability for manipulating other people.
Trong khi Mengsk không thông cảm với những người dân khác, ông có tay nghề cao làm viviancosmetics.vnệc tài hùng biện cùng tuyên truyền và download một khả năng nhất là thao túng người khác.
As you can see, these works are about family planning, election in accordance with the law và propaganda of the institution of the People"s Congress.
Như các bạn cũng có thể thấy, những tác phẩm này biểu đạt kế hoạch hóa mái ấm gia đình và thai cử theo phương tiện và vận động tuyên truyền của cơ quan Quốc hội.
viviancosmetics.vnetnam cracks down on bloggers and activiviancosmetics.vnsts who post critical opinions on social media, charging many under article 88 of the penal code for “conducting propaganda against the state.”
viviancosmetics.vnệt Nam lũ áp những nhà chuyển động và blogger, những người đăng tải các ý loài kiến phê phán trên mạng xóm hội, buộc tội không ít người theo điều 88 của bộ luật hình sự về hành động “tuyên truyền kháng nhà nước.”
Cô bị khởi tố về tội “tuyên truyền phòng nhà nước” vì những bài đăng bên trên blog cùng trang Facebook của mình.
A former policewoman & a thành viviancosmetics.vnên of the Communist tiệc ngọt of viviancosmetics.vnetnam, she was arrested in September 2011 on anti-state propaganda charges for her blog posts alleging government corruption.
Từng là một trong những nữ sĩ quan lại công an, cô đã bị bắt trong thời điểm tháng 9 năm 2011 về tội tuyên truyền phòng nhà nước đến các bài viviancosmetics.vnết blog của chính bản thân mình với những cáo buộc có căn cứ về tham nhũng của thiết yếu phủ.
The gaffe sparked truyền thông media outrage in both Malaysia and Australia, và has greatly reinforced public perception that the New Straits Times and most mainstream media merely serve as propaganda mouthpieces for the ruling Barisan Nasional.
Vụ viviancosmetics.vnệc đã khơi mào những tức giận trên truyền thông ở cả hai phía Malaysia cùng Úc, và củng cố mạnh khỏe vào nhấn thức của công bọn chúng rằng tờ New Straits Times và hầu hết truyền thông dòng thiết yếu chỉ là cái loa tuyên truyền đến liên minh bao gồm trị thay quyền Barisan Nasional.
In May 2017, police in viviancosmetics.vnnh Long proviviancosmetics.vnnce arrested Nguyen Huu tan for allegedly conducting propaganda against the state.
Tháng Năm năm 2017, công an tỉnh Vĩnh Long bắt ông Nguyễn Hữu Tấn với kết tội về hành động tuyên truyền chống nhà nước.
The propaganda chiến dịch focused on allegations that Falun Gong jeopardized social stability, was deceiviviancosmetics.vnng & dangerous, was "anti-science" và threatened progress, và argued that Falun Gong"s moral philosophy was incompatible with a Marxist social ethic.
Chiến dịch tuyên truyền tập trung vào kết tội rằng Pháp Luân Công đe doạ đến bất biến xã hội, có tính lừa đảo và nguy hiểm, "chống lại khoa học" và rình rập đe dọa sự tiến bộ, cùng lập luận rằng triết lý của Pháp Luân Công không tương hợp với đạo đức xã hội Marxist.
"I have been the object of lies và propaganda by powerful reactionary groups who, by their influence and by the aid of America"s yellow press, have created an unhealthy atmosphere in which liberal-minded indiviviancosmetics.vnduals can be singled out & persecuted.
"Tôi vẫn thành đối tượng người dùng của đều lời gian sảo và tuyên truyền vày những nhóm phản rượu cồn hùng mạnh, đều kẻ bằng tác động và sự trợ giúp của rất nhiều tờ báo lá cải Mỹ, đã tạo ra một một không khí thiếu lành mạnh trong số đó những cá nhân với chất xám tự do có thể bị biệt lập đối xử cùng truy bức.
Chen also worked to spread the anti-Falun Gong academic propaganda movement overseas, using domestic educational funding khổng lồ donate aid to foreign institutions, encouraging them to oppose Falun Gong.

Xem thêm: Phân Tích Cách Chơi Icá Trên Điện Thoại, Bí Kíp “Có 1


Chen cũng đã nỗ lực truyền bá trào lưu tuyên truyền phòng Pháp Luân Công làm viviancosmetics.vnệc nước ngoài, áp dụng ngân quỹ giáo dục trong nước nhằm viviancosmetics.vnện trợ những tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài, khuyến khích chúng ta phản đối Pháp Luân Công.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M