Quản trị học tiếng anh là gì

  -  

I. Kiến thức giáo dục đại cưng cửng Basic Subject KnowledgeI.1 Lý luận Mác-Lênin với tưởng Hồ chí Minc Marxism và Leninism sciences và Ho Chi Minh’ s ideology1 Những nguyên lý cơ bản của nhà nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy2 Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản Việt nam giới Revolutionary Roads and Policies of Vietnamese Communist Party3 Tư tưởng Sài Gòn Ho Chi Minh’ s ideologyI.2 Khoa học tập xóm hội-nhân vnạp năng lượng Social Sciences & Humanities4 Tiếng Việt thực hành thực tế Practical Vietnamese Language5 Pháp mức sử dụng đại cương cứng General LawI.3 Ngoại ngữ Foreign Language6 Tiếng Anh Basic English7 Tiếng Anh chăm ngành Quản lý đất đai Special English for Land ManagementI.4 Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Natural Science8 Toán thù cao cấp Mathematics9 Xác suất những thống kê Statistics and Probability10 Tin học tập đại cương General Informatics11 Thực hành Tin học: 60 máu Practice on Informatics12 Vật lý Physics13 Sinc học tập đại cương cứng General Biology14 Thực hành sinc, hoá: 30 tiết Practice on Chemistry & BiologyI.5 Giáo dục thể hóa học và dạy dỗ quốc phòng Physical and National Defense Education15 Giáo dục thể hóa học Physical Education16 Giáo dục đào tạo quốc chống National Defense EducationII. Kiến thức giáo dục bài bản Professional KnowledgeII.1 Kiến thức đại lý ngành Basic Knowledge17 Kinh tế vi tế bào Microeconomics18 Pháp chính sách kinh tế tài chính Economic Laws19 Nguyên lý những thống kê Statistics Theorytrăng tròn Nguim lý kế toán Accounting Theory21 Tài chủ yếu chi phí tệ Monetary Finance22 Marketing cnạp năng lượng phiên bản Principles of Marketing23 Quản trị học Administration Science24 Tài chủ yếu học Finance Science25 Toán thù kinh tế Mathematical Economics26 Tin học ứng dụng vào sale Application Informatics in InterpriseII.2 Kiến thức ngành Special Knowledge27 Quản lý chất lượng Quality Management28 Quản trị sale Business Administration29 Quản trị dự án đầu tư chi tiêu Investment Project Management30 Quản trị phân phối Production Management31 Quản trị khiếp doanh quốc tế International Business32 Quản trị tài chính Financial Administration33 Kế tân oán quản lí trị Management Accounting34 Thống kê công ty lớn Business Statistics35 Tâm lý quản lý Psychological Management36 Thị Trường hội chứng khoán thù Stoông xã Market37 Kế toán thù doanh nghiệp lớn 1 Business Accounting 138 Kinch tế mô hình lớn Macroeconomics39 Kiểm toán Auditing40 Thđộ ẩm định tài bao gồm dự án công trình đầu tư Investment Finance Project Assessment41 Bảo hiểm InsuranceII.3 Các học phần từ lựa chọn (lựa chọn 2 trong 4) Selt-Selected Subjects4243 Thuế đơn vị nước State TaxationKế tân oán hành chính sự nghiệp Accounting AdministrationKinh doanh BDS Real Estate BusinessThanh hao toán thù nước ngoài International PaymentII.4 Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần Professional PracticeII.5 Thực tập giỏi nghiệp: 6 tuần Thesis

Nếu có nhu cầu dịch thuật, vui tươi liên hệ văn uống phòng Dịch thuật Đà Nẵng của bọn chúng tôi


*
*

Dịch thuật viviancosmetics.vn