STORED PROCEDURE LÀ GÌ

  -  

Trong bài này bạn sẽ được tìm hiểu khái niệm về stored procedure trong SQL Server, qua đó bạn sẽ biết được cách tạo mới, thực thi, thay đổi và xóa stored procedure.

Bạn đang xem: Stored procedure là gì

*


*

1. Stored Procedure là gì?

Stored procedure là tập hợp một hoặc nhiều câu lệnh T-SQL thành một nhóm đơn vị xử lý logic và được lưu trữ trên Database Server. Khi một câu lệnh gọichạy stored procedure lần đầu tiên thì SQL Server sẽ chạy nó và lưu trữ vào bộ nhớ đệm, gọi là plan cache, những lần tiếp theo SQL Server sẽ sử dụng lại plan cachenên sẽ cho tốc độ xử lý tối ưu.

Stored procedure rất tiện lợi cho người quản trị database (DBA), nó giúp DBA tạo ra những nhóm câu lệnh và gửi đến một bô phận khác mà họ sẽ không cần quan tâm đến nội dung bên trong stored procedure có gì, họ chỉ quan tâm đến tham số đầu vào và đầu ra.

Ví dụ bạn viết một stored procedure lấy danh sách sản phẩm bán chạy theo ngày, sau đó bạn gửi stored này qua bộ phận development kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng thì lúc này bộ phận DEV không cận quan tâm đến nội dung bên trong của stored mà chỉ cần thông tin tham số truyền vào và kết quả trả về của stored.

Bài viết này được đăng tại

2. Tạo Stored Procedure trong SQL Server


Chúng ta hãy bắt đầu bằng những ví dụ đơn giản nhất nhé. Giả sử mình có câu truy vấn lấy danh sách sản phẩm như sau:


CREATE PROCEDURE uspProductListASBEGIN SELECT product_name, list_price FROM production.products ORDER BY product_name;END;

Trong đó stored_name là tên của stored mà bạn muốn đặt. Như ở ví dụ ở trên thì tên của nó làuspProductList. Đối với câu lệnh CREATE PROCEDURE thì bạn có thể rút ngắn thành CREATE PROC.

Bây giờ bạn hãy chạy câu SQL tạo stored bằng cách click vào nút Execute ở trên thanh công cụ như hình chụp dưới đây.

Nếu bạn làm đúng tất cả thì sẽ nhận được kết quả là:


Để xem danh sách stored procedure đã tạo trong SQL Server thì bạn hãy vào database ->Programmability > Stored Procedures. Trường hợp không xuất hiện stored vừa tạo thì hãy click dấu xoay tròn để reload.

Xem thêm: Tô Màu Siêu Nhân, Những Tranh Tô Màu 5 Anh Em Siêu Nhân Gao Rất Đẹp

3. Gọi Stored Procedure trong SQL Server

Để gọi một stored procedure thì bạn sử dụng lệnhEXECUTE hoặc EXEC theo sau là tên của stored.


EXECUTE sp_name;

Hoặc


EXEC sp_name;

Như ở ví dụ phần 2 thì kết quả sẽ như hình sau:

4. Thay đổi Stored Procedure trong SQL Server

Để thay đổi stored thì bạn sử dụng lệnhALTER PROCEDURE và tên của stored sẽ nằm phía sau.

Ví dụ giờ muốn muốn thay đổi cách sắp xếp kết quả trả về từ product_name thànhlist_pricecủa spuspProductListthì viết như sau:


ALTER PROCEDURE uspProductList AS BEGIN SELECT product_name, list_price FROM production.products ORDER BY list_price END;

Hoặc bạn click chuột phải vào stored cần sửa, sau đó chọn menuModify thì nó sẽ hiển thị ra một trang query mới với cấu trúc của stored cũ.

5. Xóa Stored Procedure trong SQL Server

Để xóa stored procedure thì bạn sử dụng lệnhDROP PROCEDURE hoặcDROP PROC.


Trong đó sp_name là tên của stored muốn xóa.

Xem thêm: Chia Sẻ Nơi Chơi Anh Hùng Trái Đất Miễn Phí Cập Nhật 2021, Xem Phim Anh Hùng Trái Đất Vietsub

Ví dụ mình muốn xóa stored procedure có tên làuspProductList thì sẽ viết như sau:


Như vậy trong bài này đã giới thiệu khái niệm stored procedure là gì, và qua đây bạn cũng đã biết các thao tác như: Tạo stored, sửa stored, chạy stored và xóa stored. Chúc bạn học tốt và hẹn gặp lại bài tiếp theo.