Liên minh huyền thoại

  -  

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Vận Mệnh Vẫy Gọi" sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 14/05 đến 27/05.

Bạn đang xem: Liên minh huyền thoại

Nội Dung Sự Kiện

1. Chọn giải đặc biệt, sau đó dùng RP để lật một tấm thẻ. Bạn sẽ nhận được phần thưởng ghi trên tấm thẻ đó.

Giải đặc biệt bao gồm: Trang phục Ẩn Chính, trang phục 369-396 RP, Túi Đột Phá.

*

2. Có 8 tấm thẻ với các phần thưởng như sau: 1 thẻ 1 Đá Vận Mệnh, 1 thẻ Ngẫu nhiên 2-3 Đá Vận Mệnh, 1 thẻ Trang phục 120-290 RP ngẫu nhiên, 2 thẻ Báu vật cao cấp ngẫu nhiên, 2 thẻ Báu vật trung cấp ngẫu nhiên, 1 thẻ Báu vật sơ cấp ngẫu nhiên.

3. Dùng 3 Đá Vận Mệnh để đổi giải đặc biệt bạn đã chọn.

*

4. Báu vật cao cấp có thể ra Hộp MSI, 2 Viên Diệu Kỳ, 5 Điểm Hàng Hiệu, Đá Quý. Báu vật trung cấp có thể ra Bộ Tuyệt Phẩm, Bộ Hextech, 80 Tinh Hoa Cam, Biểu Cảm Kỳ Bí. Báu vật sơ cấp có thể ra Rương Tuyệt Phẩm, Rương Hextech, Chìa Khoá Hextech, 30 Tinh Hoa Cam.

6. Bạn có thể làm mới bất kỳ lúc nào. Làm mới sẽ reset lại tất cả các tấm thẻ về trạng thái chưa được lật, nhưng sẽ KHÔNG reset giải đặc biệt. Làm mới lần đầu cần 10 RP, các lần sau mỗi lần sẽ tăng thêm 10 RP, lên đến tối đa là 30 RP.

*

8. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục 120-290 RP, bạn sẽ nhận được 3 Bộ Tuyệt Phẩm thay thế.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Tướng Mobile Legend S Mùa 15, Bảng Xếp Hạng Tướng Mobile Legend

***Các trang phục Ẩn Chính không được mở bán hay có trong Chế Tạo Hextech mà chỉ xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt.***

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Người chơi lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo biện pháp xử phạt do Liên Minh Huyền Thoại đưa ra, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Có thể mất một thời gian để hệ thống gửi vật phẩm đến tài khoản của bạn, xin hãy kiên nhẫn.

Xem thêm: Dystopia Là Gì Trong Khoa Học Viễn Tưởng? Dystopian Là Gì Trong Khoa Học Viễn Tưởng

7. Nếu gặp vấn đề gì với sự kiện, xin liên hệ https://hotro.viviancosmetics.vn.vn để được hỗ trợ.