TẠI SAO CHỮ AMBULANCE VIẾT NGƯỢC

  -  
Em thấy không chỉ là ngơi nghỉ nước ngoài nhưng mà cả toàn quốc có không ít xe cứu giúp thương thơm in mẫu chữ AMBULANCE ngược.Vì sao lại nên có tác dụng vậy, các chưng cao nhân mang đến em xin thêm chút đọc biết ạ