Theoretical framework là gì

  -  

Nhân công ty đề chúng ta Thanh Lan nêu, mình viết tổng kết mấy kiến thức và kỹ năng cóp nhặt trong quy trình tìm hiểu. Hy vọng anh/chị và các bạn góp ý và share thêm.

Bạn đang xem: Theoretical framework là gì

Sự khác nhau giữa Khung triết lý (Theoretical Framework ) với Khung định nghĩa (Conceptual Framework)

1. Khung triết lý được gọi là “nội hàm” xuất phát điểm từ một lý thuyết có sẵn trước kia hoặc từ kim chỉ nan hiện hành trong các tài liệu khoa học đã được trích dẫn, kiểm chứng và được xác lập bởi các tác giả gồm cùng chuyên môn trước đó. Điều hiển nhiên, nó được xem như là một kim chỉ nan có thể gật đầu được trong tài liệu những học thuật (Grant và Osanloo, 2014) <1>.

2. Khung định nghĩa (Conceptual Framework) là việc hiểu biết của người nghiên cứu và phân tích về cách/phương thức để xử lý vấn đề nghiên cứu, hướng cụ thể mà người phân tích sẽ phải tiến hành và mối quan hệ giới tính giữa những biến không giống nhau trong sự việc của nghiên cứu đó.

3. Vào khi cục bộ lý thuyết rất có thể đóng vai trò là khung triết lý của một fan (một tác giả nào đó) có tác dụng sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thì một khung quan niệm được kết hợp cẩn thận dưới những dạng mô hình, khái niệm khác nhau và được vận dụng cho một phân tích cụ thể (Liehr & Smith, 1999) <2> theo khung lý thuyết đề ra.

Xem thêm: Up Until Now Là Gì Trong Tiếng Việt? Until Now Là Gì

4. Khung triết lý có bắt đầu từ một lý thuyết có sẵn trong lúc khung tư tưởng có xuất phát từ những khái niệm rời rốc được người sáng tác “chấp nối” lại.

Sự tương đồng: toàn bộ đều góp phần tăng cường tính thực nghiệm với sự chặt chẽ của một nghiên cứu cụ thể.

Sự không tương đồng: Khung định hướng đã được bệnh mình và kiểm chứng. Còn size khái niệm, không được kiểm triệu chứng và cần chúng ta nghiên cứu.

Xem thêm: Check Into Là Gì ? Tất Cả Những Khái Niệm Cần Biết Về Check In


*
Figure 1: Social science research guide (Brekke & Anastas, 2019, p.110)

Long Ngo


" data-image-caption="" data-medium-file="https://viviancosmetics.vn.files.viviancosmetics.vn.com/2020/06/long-ngo.jpg?w=200" data-large-file="https://viviancosmetics.vn.files.viviancosmetics.vn.com/2020/06/long-ngo.jpg?w=200" src="https://viviancosmetics.vn.files.viviancosmetics.vn.com/2020/06/long-ngo.jpg?w=200" alt="" class="wp-image-409" width="200" height="200" srcset="https://viviancosmetics.vn.files.viviancosmetics.vn.com/2020/06/long-ngo.jpg 200w, https://viviancosmetics.vn.files.viviancosmetics.vn.com/2020/06/long-ngo.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
Long Ngo is a researcher who is experienced in the fields of Human Geography & Digital Geography. His present experience involves postdoc at the Department of Geography where he is a Ph.D. Candidate. A passion for “tech enthusiasts” & policy of science management has inspired him to make conduonghocthuat.blogspot.com for his students khổng lồ revolutionize science in academia. He writes this blog to lớn promote the use of international publication that is necessary for the survival of scientists & project researchers in the 21st century.