THUỘC TÍNH ĐA TRỊ LÀ GÌ

  -  

**Chào những bạn, bây giờ mình liên tiếp viết tiếp phần 2 mang lại series Nhập môn định hướng cơ sở dữ liệu. Phần 1 mình đã gửi ra những định nghĩa, tổng quan liêu về các đại lý dữ liệu. Trong bài xích này bọn họ tìm gọi về mô hình thực thể link ER (Entity Relationship). **

Đây là một trong ví dụ về quy mô ER có thể chúng ta đã phát hiện ở đâu đó.

Bạn đang xem: Thuộc tính đa trị là gì

*

**Mô hình thực thể link ER bao gồm các tế bào tả cụ thể của:

Thực thể (Entity Sets)Thuộc tính (Attributes)Liên kết (Relationship) và các ràng buộc

*

1. Thực thể

Thực thể là một trong vật hoặc đối tượng người dùng (cụ thể hay trừu tượng) trong trái đất thực, gồm sự tồn tại tự do và rất có thể phân biệt với những vật hoặc đối tượng người dùng khác.• Ví dụ: một người, một bài bác hát, một bức ảnh, một trò chơi, …Kiểu thực thể là tập hợp những thực thể có thuộc tính như thể nhau.• Ví dụ: tập hợp các thực thể sinh viên sẽ tạo nên ra mẫu mã Thực thể SINHVIEN.• Phân loại:• Thực thể mạnh: tồn tại tự do với thực thể khác.

*

• Thực thể yếu: không tồn tại thuộc tính khóa, sự tồn tại của chính nó phải phụ thuộc vào vào thực thể khác.

*

2. Thuộc tính

• thuộc tính: là các đặc điểm đặc trung của thực thể, là nhân tố thông tin cho thấy thêm rõ hơn về thực thể.VD: người dân có tên, tuổi, cân nặng, số chứng minh thư, …• từng thuộc tính tất cả một miền giá trị.VD: tên tín đồ là chuỗi ký kết tự, tuổi là số nguyên dương.Nếu trực thuộc tính chưa tồn tại giá trị thì qui ước giá trị chính là null

*
• những kiểu ở trong tính:

Thuộc tính đối kháng và phức hợpThuộc tính 1-1 trị cùng đa trịThuộc tính suy dẫn với lưu trữ

*

2.1 thuộc tính nguyên tố cùng phức hợp

Thuộc tính nguyên tố: là ở trong tính cần thiết chia bé dại thành các phần riêng biệt bé dại hơn và có ý nghĩa.VD: cân nặng, chiều cao,..Thuộc tính phức hợp: là trực thuộc tính có thể phân phân tách được thành các phần bé dại hơn, để biểu diễn những thuộc tính cơ bản hơn với các ý nghĩa sâu sắc độc lập.VD: tên tín đồ gồm: họ, tên đệm, tên.

*

2.2 thuộc tính đối chọi trị cùng đa trị

Thuộc tính đối chọi trị: là thuộc tính chỉ hoàn toàn có thể nhận một cực hiếm duy nhất cho một thực thể cố gắng thể.VD: Ngày_sinh, CMT,..Thuộc tính đa trị: là nằm trong tính có thể nhận một hoặc một vài giá trị cho 1 thực thể nhận những giá trị đồng thờiKí hiệu: vòn elip kép (elip nét đôi)VD: Điện_thoại, Kỹ_năng,..

Xem thêm: Nude Thong Là Gì - Nghĩa Của Từ Nude, Nude Trong Tiếng Tiếng Việt

*

2.3 trực thuộc tính tàng trữ và suy dẫn

Thuộc tính lưu lại trữ: là nằm trong tính nhưng mà giá trị của nó phải được nhập vào khi cài đặt cơ sở tài liệu nên nhập từ bàn phím.Thuộc tính suy dẫn: là trực thuộc tính của nó rất có thể có thể được suy ra từ giá trị của những thuộc tính khác tương quan theo một bề ngoài nào đó không hẳn nhập, được tính không qua các thuộc tính khác.Kí hiệu: bởi một hình elip khởi sắc đứt.VD: năm sinh của một người thì được tàng trữ trong CSDL, còn tuổi của người này sẽ được đo lường và thống kê từ năm sinh.

*

2.4 ở trong tính khóa

Là nằm trong tính nhưng mà giá trị của nó là duy nhất cho từng thực thể, giúp riêng biệt thực thể này và thực thể không giống trong và một kiểu thực thể.Một dạng hình thực thể bao gồm thể có tương đối nhiều khóaKý hiệu: hình elip cùng một đường gạch chân bên dưới thuộc tính đó.VD: số chứng tỏ thư, Mã môn học, ….

*

3. Liên kết

Liên kết đối kháng (một – một): Một thực thể mẫu mã A links với một thực thể mẫu mã B và ngược lại.Ký hiệu: thêm hàng đầu ở nhì đầu thực thểVí dụ: Một lớp có một sinh viên làm cho lớp trường và ngược lại, một sinh viên chỉ có tác dụng lớp trưởng của một lớp.

Xem thêm: Net Cash Flow Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Dòng Tiền Và Lợi Nhuận

*

Kiểu liên kết 1 – N (một-nhiều): 1 thực thể thứ hạng A liên kết với khá nhiều thực thể vẻ bên ngoài B; 1 thực thể giao diện B chỉ links duy nhất với cùng một thực thể hình dáng A.Ký hiệu: thêm số 1 ở đầu phía một, thêm n nghỉ ngơi đầu phía nhiềuVí dụ: Một nhân viên thao tác cho một phòng cùng một phòng có tương đối nhiều nhân viên có tác dụng việc.

*

Kiểu liên kết M – N (nhiều-nhiều): 1 thực thể kiểu A liên kết với rất nhiều thực thể đẳng cấp B cùng ngược lạiKý hiệu: thêm ký hiệu m cùng n ở nhì đầu liên kếtVí dụ:

*

4. Ràng buộc về sự tham gia liên kết

Ràng buộc gia nhập được khẳng định trên từng thực thể trong từng kiểu links mà thực thể đó tham gia.Có hai kiểu dáng ràng buộc tham gia:Lực lượng tham gia cục bộ (ký hiệu bởi gạch nối kép): tất cả các thực thể của kiểu dáng thực thể nên tham gia vào liên kết.Lực lượng tham gia thành phần (ký hiệu bằng gạch nối đơn): chỉ một trong những thực thể của dạng hình thực thể tham gia vào hình dạng liên kết.Ví dụ:

*

**Đến đây tôi đã đưa ra những định hướng cơ phiên bản về quy mô thực thể links ER. Trong phần tiếp theo mình vẫn đi sâu hơn vào mô hình ER, đồng thời cung cấp một số bài bác tập cho chúng ta vận dụng để vẽ mô hình. **