Trúng Thầu Tiếng Anh Là Gì

  -  

5. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

4. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn trong trường hợp nhà thầu là cá nhân

3. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn trong trường hợp nhà thầu là tổ chức

2. Trúng thầu Tiếng Anh là gì?

Trong thời đại hội nhập ngày nay, việc hiểu biết về các từ ngữ chuyên ngành Tiếng Anh là hết sức quan trọng. Vậy bạn đã biết trúng thầu tiếng anh là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

Bạn đang xem: Trúng thầu tiếng anh là gì

*

*

Trúng thầu tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022)


Mục Lục


1. Giá trúng thầu là gì?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của cá nhân có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu thựa hiện dự án.

2. Trúng thầu Tiếng Anh là gì?

Trúng thầu: Win the bid

Adjustment of deviationHiệu chỉnh sai lệch

Advance paymentsTạm ứng thanh toán

AdvertisementQuảng cáo

After sales servicesDịch vụ sau bán hàng

Alterative bidsHSDT thay thế

Applicable lawLuật áp dụng

ArbitrationTrọng tài

Arithmetical errorsLỗi số học

Award of contractTrao hợp đồng

Bid securityBảo đảm dự thầu

Bid capacityKhả năng đấu thầu

Bid closingĐóng thầu

Bid currencyĐồng tiền dự thầu

Bid discountsGiảm giá dự thầu

Bid evaluationĐánh giá hồ sơ dự thầu

Bid evaluation reportBáo cáo xét thầu

Bid formMẫu đơn dự thầu

Bid invitation letterThư mời thầu

Bid openingMở thầu

Bid pricesGiá dự thầu

3. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn trong trường hợp nhà thầu là tổ chức

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

4. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn trong trường hợp nhà thầu là cá nhân

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;

b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

3. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

Xem thêm: Sample Variance Là Gì ? Công Thức Tính Phương Sai Sample Variance Là Gì

5. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắmhàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

e) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

2. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

6. Điều kiện trúng thầu đối với nhà đầu tư

Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

d) Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

đ) Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải nêu rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu.

Xem thêm: Comorbidities Là Gì - Definition Of Comorbid

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trúng thầu tiếng anh. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.